Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoathuytram_wbf
#762225 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xử lý đất nền yếu để phục vụ xây dựng đo thị
Mục Lục
Trang
Phần I : TỔNG QUAN VỀ ĐẤT NỀN YẾU
4
1. Định nghĩa đất yếu
4
2. Nguyên nhân
4
3. Cách phân biệt nền đất yếu
5
4. Vị trí của nền đất yếu
6
5. Ảnh hưởng đến công trình xây dựng
7
Phần II :XỬ LÝ ĐẤT NỀN YẾU
7
1. Khái niệm 7
2. Các vấn đề khi xây dựng công trình trên
nền đất yếu
8
3. Các vấn đề đặt ra với nền đất yếu 8
4. Tiêu chuẩn thiết kế
nền đất yếu

9
5. Các phương pháp xử lý
nền đất yếu
9
6. Một số phương pháp xử lý hay dung
12
7. Phân loại xử lý và phạm vi áp dụng
19
Phần III : CỌC XI MĂNG ĐẤT 20
1. Giới thiệu chung
20
2. Các kiểu bố trí cọc xi măng đất
22
3. Công nghệ thi công 24
4. Tính toán cọc xi măng đất 26
5. Thực tế ứng dụng
28
6. Gia cố nền đất yếu bằng cọc đất xi măng ướt-Công nghệ Nhật Bản 31
7. Nhận xét
33
1.Định nghĩa đất yếu. Nền đất là đất yếu nếu ở trạng thái tự nhiên, độ ẩm của chúng gần bằng hay cao hơn giới hạn chảy, hệ số rỗng lớn, lực dính C theo cắt quả
Bạn nào cần download miễn phí
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement