Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By znaughtygalz
#762140 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: XỬ LÝ ĐẤT Ô NHIỄM DO VI SINH VẬT
Xử lý ô nhiễm và thoái hóa môi trường đất
Đề tài: “Xử lý đất ô nhiễm do vi sinh vật”
2
----------–&—----------
MỤC LỤC
trang
PHẦN I: Ô NHIỄM ĐẤT DO VI SINH VẬT
4
I.
NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM ĐẤT DO VI SINH VẬT
4
1.
NGUYÊN NHÂN
4
2.
MẦM BỆNH TỒN TẠI TRONG MÔI TRƯỜNG ĐẤT
NHƯ THẾ NÀO?
4
II.
TÁC NHÂN SINH HỌC GÂY Ô NHIỄM ĐẤT VÀ
GÂY BỆNH Ở NGƯỜI. BIỆN PHÁP XỬ LÝ
5
II.1
TÁC NHÂN SINH HỌC GÂY Ô NHIỄM ĐẤT
VÀ GÂY BỆNH Ở NGƯỜI
5
1 Truyền bệnh từ người → đất → người
5
2 Truyền bệnh từ vật nuôi → đất → người
5
3 Truyền bệnh từ đất → người
6
4 Các siêu vi khuẩn truyền bệnh từ đất
7
II.2
BIỆN PHẤP PHÒNG TRỪ
7
III.
BỆNH GÂY HẠI CÂY CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐẤT. MỘT SỐ
BIỆN PHÁP CANH TÁC PHÒNG TRỪ
8
III.1 MỘT SỐ THIỆT HẠI CÂY TRỒNG DO BỆNHCÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐẤT
8
III.2 CÁC BỆNH CÂY CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐẤT.BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
8
1.
Bệnh do nấm
9
2.
Bệnh do vi khuẩn
11
3.
Bệnh do vi rus
13
4.
Bệnh do tuyến trùng kí sinh thực vật
14
PHẦN II: XỬ LÝ ĐẤT Ô NHIỄM DO VI SINH VẬT
16
I.
MÔ HÌNH KHỬ TRÙNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
16
II.
KHỬ TRÙNG ĐẤT BẰNG HÓA CHẤT
17
TÀI LIỆU THAM KHẢO
20
LỜI MỞ ĐẦU. Vi sinh vật là một thành phần không thể thiếu trong hệ sinh thái đất. Các chất dinh dưỡng mà thực vật hấp thu từ đất, không khí, qua động vật lại qu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement