Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thaipvep
#762139 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: XỬ LÝ ĐẤT Ô NHIỄM PHÓNG XẠ
3
MỤC LỤC
Trang
1.Tìm hiểu về phóng xạ ………………………………………………2
1.1Bức xạ là gì? …………………………………………….. .2
1.2Sự phân rã phóng xạ là gì? ………………………………..2
1.3Đơn vị hoạt độ phóng xạ (Becquerel) là gì ………………..3
1.4Chu kỳ bán rã diễn ra như thế nào? ………………………..3
1.5Bức xạ tự nhiên và bức xạ nhân tạo là gì? …………………3
1.6 Chất phóng xạ sử dụng trong cuộc sống…………………...5
2. Nguồn ô nhiễm và mức độ ô nhiễm ....................................................8
2.1 Nguồn ô nhiễm …………………………………………………..8
2.2 Mức độ ô nhiễm ………………………………………………….9
3. Xử lý đất nhiễm phóng xạ …………………………………………10
3.1 Sơ lược ………………………………………………………10
3.2 Mô tả ………………………………………………………12
3.3 Ví dụ …………………………………………………………22
Tài liệu tham khảo
1.1 Bức xạ là gì?. Mọi người và mọi vật đều cấu tạo từ nguyên tử.Một người lớn trung bình là tập hợp của khoảng 4.000.000.000.000.000.000
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement