Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vudangquangtung
#762138 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xử lý mùi hôi kết hợp tái chế bùn cống rãnh
Tiểu luận Xử lý ô nhiễm và thoái hóa đất GVHD: GS TSKH Lê Huy Bá
2
MỤC LỤC
Tiêu đề
Trang
Phần mở đầu
1
Phần Nội dung ..................................................................................................................2
1. Tổng quan về bùn cống rãnh ........................................................................................2
2. Thành phần bùn cống rãnh ...........................................................................................3
3. Mục đích của việc xử lý mùi hôi từ bùn cống rãnh ......................................................7
4. Phương pháp xử lý mùi hôi kết hợp tái chế bùn cống rãnh..........................................8
4.1 Ngyên tắc xử lý mùi hôi bùn cống ............................................................................12
4.2 Công nghệ THS - xử lý mùi hôi và hóa rắn bùn cống...............................................13
4.3 Sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý mùi hôi bùn cống ........................................15
4.3.1 Chế phẩm sinh học EM ...........................................................................................16
4.3.2 EMC ........................................................................................................................19
4.3.3 GEM - K ..................................................................................................................19
4.3.4 GEM – P1 ................................................................................................................20
4.4 Phương pháp xử lý bùn nhờ chất chitosan .................................................................24
4.5 Phương pháp xử lý mùi hôi kết hợp tái chế bùn cống rãnh bằng sân phơi bùn .........24
Một số công trình sân phơi bùn trong thực tế..............................................................29
Kêt luận .......................................................................................................................30
Tài liệu tham khảo .......................................................................................................31
Ô nhiễm môi trường là kẻ thù chung của nhân loại. Nhiệm vụ chủ yếu của những người làm công tác bảo vệ môi trường là lảm sao để giải quyết ô nhiểm, làm cho môi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement