Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By toiseyeuemtrondoi_vl
#762100 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG LŨ ỐNG – LŨ QUÉT Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC
MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG LŨ ỐNG-LŨ QUÉT Ở MIỀN NÚI PHÍA BẮC
SVTH: HỒ THỊ MINH HIỆU
2
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ..............................................................................................................2
I.
GIỚI THIỆU VỀ LŨ ỐNG – LŨ QUÉT ...............................................4
II.
NGUYÊN NHÂN GÂY RA LŨ ỐNG – LŨ QUÉT ..............................5
III.
SỰ HÌNH THÀNH LŨ ỐNG – LŨ QUÉT............................................6
IV.
NHỮNG ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA LŨ ỐNG – LŨ QUÉT ...............7
1. Tinh bât ngơ..............................................................................................72. Tinh ngăn han, ac liêt...............................................................................83. Tính hàm chứa lượng vật rắn rất lớn.....................................................8
V.
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC...................................8
VI.
MÔ HÌNH PHÒNG CHỐNG LŨ ỐNG – LŨ QUÉT ............................. 12
1. Thành lập bản đồ nguy cơ lũ quét............................................................. 122. Một số biện pháp phòng chống lũ ống – lũ quét .....................................14
1.1.
Các biện pháp công trình ........................................................................15a. Tăng khả năng thoát lũ của lòng dẫn ...............................................15b. Phân dòng lũ........................................................................................16c. Xây dựng đê, tường chắn lũ quét ......................................................16d. Tách vật rắn khỏi dòng lũ..................................................................16e. Xây dựng bổ sung các tràn sự cố ở các hồ chứa nước.....................16f. Mở rộng khẩu độ thoát lũ của hệ thống cầu cống. ..........................17g. Sử dụng đất hợp lý..............................................................................17
1.2.
Các biện pháp phi công trình..................................................................20a. Quản lý sử dụng đất ...........................................................................20b. Điều chỉnh các điểm định cư..............................................................21c. Điều chỉnh điều kiện mặt đệm lưu vực và các khu trữ lũ ...............21d. Sơ tán khỏi vùng lũ quét. ...................................................................21e. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật ..................................21f. Các hoạt động sơ tán, tìm kiếm và cứu trợ khi lũ quét xảy ra .......21g. Tổ chức nghiên cứu về lũ quét...........................................................21h. Nghiên cứu, ban hành các chính sách có liên quan đến quản lý
lũ quét phòng chống lũ........................................................................................21
i.
Tuyên truyền giáo dục về lũ và lũ quét, huấn luyện tập dượt các
phương án ...........................................................................................................21
j. Cơ cấu tổ chức.....................................................................................22
3. Biện pháp quản lí và cảnh báo..................................................................22
3.1.
Cảnh báo và dự báo .................................................................................22
3.2.
Xây dựng chính sách về lũ quét ..............................................................24
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Môi trường khí hậu của chúng ta đang ngày càng bị thay đổi, có rất nhiều nguyên nhân làm cho môi trường sống của chúng ta bị thay đổi, có thể là do tự nhiên như
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement