Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By songving
#762096 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xử lý đất ô nhiễm vi sinh vật
Tiểu luận : Xử lí đất ô nhiễm vi sinh vật
GVHD : GS – TSKH Lê Huy Bá SVTH: Bùi Thị Ngân
2
1. Ô nhiễm vi sinh vật trong môi trường đât......................................................2
1.1 Khái niệm: .......................................................................................................2
1.2 Vi khuẩn: .........................................................................................................3
1.3 Virus: ...............................................................................................................6
1.4 Nấm ..................................................................................................................7
2. Khử trùng xử lí ô nhiễm vi sinh vật trong môi trường đất.........................11
2.1 Khử trùng bằng hơi nước nóng:..................................................................11
2.1.1 Tổng quan:
..........................................................................................................11
2.1.2 Phương pháp thực hiện:
...................................................................................12
2.1.3 Hơi nước cho việc khử trùng:
.........................................................................13
2.1.4 Lợi ích của hấp đất:
..........................................................................................13
2.1.5 Nguy cơ đất gặp nguy hiểm sau khi khử trùng bằng lơi nước:
..............14
2.1.6 Kích hoạt lại đất sau khi hấp đất.
..................................................................14
2.1.7 Phân loại các phương pháp hấp đất bằng hơi nước
..................................15
2.2 Phun xông đất với hóa chất khử trùng:......................................................19
2.2.1 Tổng quan:
..........................................................................................................19
2.2.2 Phương pháp thực hiện:
..................................................................................20
2.2.3 Những hạn chế của phương pháp phun hóa chất khử trùng:
.................21
2.2.4 Hóa chất sử dụng cho khử trùng đất:
...........................................................21
2. 3 Phơi đất dưới ánh sáng mặt trời: ...............................................................26
2.3.1 Tổng quan:
..........................................................................................................26
2.3.2 Phương pháp thực hiện:
..................................................................................27
2.3.3 Tác động của ánh sáng mặt trời lên đất
......................................................28
2.3.4 Lợi ích
..................................................................................................................29
2.3.5 Hạn chế :
..............................................................................................................30
Kết luận.................................................................................................................31
Tài Liệu Tham Khảo:............................................................................................32
Phần Mở Đầu:
Các nhà khoa học môi trường thế giới đã cảnh báo rằng: cùng với ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí thì ô nhiễm đất đai cũng là vấn đề đáng báo động hiện nay,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement