Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vay_xep_li2007
#762031 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp dịch vụ vô tuyến gói chung nâng cao EDGE
Chương 1 – Giới thiệu các hệ thống thông tin di động.
SVTH: Nguyễn Văn Bay Nguyễn Tiến Dũng
2
1.2 Hệ thống thông tin di dộng thế hệ 2
Với sự phát triển nhanh chóng của thuê bao, hệ thống thông tin di động thế hệ 2
được đưa ra để đáp ứng kịp thời số lượng lớn các thuê bao di động dựa trên công nghệ
số.
Tất cả hệ thống thông tin di động thế hệ 2 sử dụng điều chế số. Và chúng sử
dụng 2 phương pháp đa truy nhập:
- Đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA).
- Đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA).
1.2.1 Đa truy nhập phân chia theo thời gian TDMA
Trong hệ thống đa truy nhập phân chia theo thời gian TDMA, các tín hiệu của
người sử dụng khác nhau được truyền đi trong các khe thời gian khác nhau.
Hệ thống TDMA điển hình là hệ thống thông tin di động toàn cầu (Global
System for Mobile - GSM). Người ta chia mỗi kênh tần số 200 Khz thành 8 khe thời
gian, đánh số từ 0 đến 7. Mỗi khe sẽ được cấp phát cho một người dùng. Tất cả các
người dùng ở một tần số đều chung một khung 8 khe.
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
Hình 1.2 Khe thời gian
Hình 1.3 Đa truy nhập phân chia theo thời gian
Khung TDMA – 4.615ms
1.1 Hệ thống thông tin di dộng thế hệ 1. Hệ thống di động thế hệ 1 chỉ hổ trợ các dịch vụ thoại tương tự và sử dụng kỹ thuật điều chế tương tự để mang dữ liệu t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement