Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Baldric
#761702 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: TÀI NGUYÊN RỪNG
2
ĐỀ TÀI: TÀI NGUYÊN RỪNG
Chúng ta vẫn thường nghe câu nói Rừng vàng - Biển bạc.
Và ai trong số chúng ta cũng tò mò muốn tìm hiểu nguyên nhân từ đâu mà dân
gian lại đúc rút ra
điều đó ?
Việt
Nam
chúng ta có rất
nhiều nguồn tài
nguyên như: tài
nguyên đất, tài
nguyên biển, tài
nguyên nước, tài
nguyên
khoáng
sản… Thế nhưng
tài nguyên rừng lại
là một đề tài hấp
dẫn
để
nhóm
chúng em khai
thác và tìm hiểu. Bởi nó là một trong những lời giải thích xác thật nhất cho câu nói
trên.
Và hơn nữa đó là cách để chúng em tìm hiểu thêm về tài nguyên của đất nước
mình, nó đã mang lại những nguồn lợi gì cho nền kinh tế của quốc gia? Ảnh hưởng
như thế nào đối với đời sống xã hội? Và hơn cả là chúng ta làm cách nào để bảo vệ
và phát triển nguồn tài nguyên đó?
Để trả lời cho những vấn đề đó, nhóm chúng em đã tìm hiểu và trình bày chi
tiết ở 3 chương như sau.
LỜI MỞ ĐẦU. Rừng là tài nguyên quý giá của đất nước ta, rừng không những là cơ sở phát triển kinh tế - xã hội mà còn giữ chức năng sinh thái cực kì quan trọng,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement