Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By conbocon
#761611 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ănten thông minh và ứng dụng trong WCDMA
Đồ án tốt nghiệp Đại học
Mục lục
Đinh Thị Thái Mai , D01VT
ii
2.2.2.2 Tạo búp sóng số.....................................................................................292.2.2.3 Tạo búp sóng không gian phần tử.........................................................292.2.2.4 Tạo búp sóng không gian – búp sóng....................................................31
2.2.3 Kỹ thuật tham chiếu thời gian......................................................................34
2.2.3.1 Bình phương trung bình tối thiểu ..........................................................352.2.3.2 Bình phương trung bình tối thiểu chuẩn hoá (NLMS) ..........................382.2.3.3 Nghịch đảo ma trận mẫu (SMI).............................................................392.2.3.4 Bình phương tối thiểu đệ quy (RLS)......................................................45
2.2.4 Kỹ thuật tham chiếu không gian - Định cỡ ănten ........................................472.2.5 Thuật toán mô đun hằng (CM)...................................................................49
2.3 Tổng kết .............................................................................................................51
CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG ĂNTEN THÔNG MINH TẠI MÁY CẦM TAY
TRONG HỆ THỐNG WCDMA ................................................................................53
3.1 Ănten thông minh tại máy cầm tay.................................................................533.2 Hệ thống truyền thông vô tuyến thế hệ 3........................................................55
3.2.1 Hệ thống 3GPP .............................................................................................563.2.2 Hệ thống cdma2000 ....................................................................................58
3.2 Các lược đồ kết hợp...........................................................................................59
3.2.1 Kết hợp phân tập ...........................................................................................593.3.2 Kết hợp tương thích .....................................................................................603.3.3 Kết hợp lai ghép...........................................................................................62
3.4 Mô hình kênh .....................................................................................................63
3.4.1 Giới thiệu chung về mô hình kênh................................................................633.4.2 Tương quan đường bao ................................................................................65
3.4.3 Mô hình kênh pha đinh tương quan không gian và mô hình kênh pha đinh
tương quan không chặt...........................................................................................653.4.4 Mô hình kênh pha đinh tương quan đường bao ...........................................673.4.5 Thủ tục lấy profile kênh sử dụng GBSB......................................................69
3.4.5.1 Mô hình GBSB.......................................................................................693.4.5.2 Thủ tục lấy profile kênh sử dụng GBSB ................................................70
3.4.6 Mô hình kênh có phađinh logarit chuẩn ......................................................72
3.5 Tổng kết .............................................................................................................73
CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA ĂNTEN THÔNG MINH TẠI
MÁY CẦM TAY .........................................................................................................74
4.1 Hiệu năng của kết hợp phân tập .....................................................................74
4.1.1 Môi trường mô phỏng ..................................................................................744.1.2 Các kết quả mô phỏng trong mô hình kênh đường tròn GBSB...................754.1.3 Các kết quả mô phỏng trong mô hình kênh elip GBSB...............................80
4.2 Hiệu năng của kết hợp tương thích.................................................................86
4.2.1 Môi trường mô phỏng ..................................................................................864.2.2 Các kết quả mô phỏng cho AC ....................................................................87
Chương I: Trình bày một cách tổng quan về ănten thông minh bao gồm : Khái niệm, nguyên lý hoạt động, cấu trúc và các tham số dàn ănten, mô hình tín hiệu và nhữ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement