Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#761596 Tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC Trang
DANH SÁCH CÁC BẢNG 4
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 5
PHẦN II: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 6
I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 6
1. Vai trò chiến lược của vị trí địa lý tỉnh Bình Định 6
2. Điều kiện thời tiết, khí hậu 7
3. Tình hình kinh tế - xã hội 9
4. Vài nét về công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam 11
II. VÀI NÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 12
1. Đặc điểm sinh học của tôm thẻ chân trắng 12
1.1. Hệ thống phân loại, đặc điểm hình thái cấu tạo và phân bố của Tôm Thẻ Chân Trắng ( Litopenaeus vannamei Boone, 1931) 12
1.1.1. Hệ thống phân loại 12
1.1.2. Đặc điểm hình thái, cấu tạo 13
1.2. Đặc điểm sinh trưởng và sự lột xác 14
1.2.1 Các thời kỳ phát triển và vòng đời của Tôm Thẻ Chân Trắng 14
1.2.2 Đặc điểm sinh trưởng của Tôm Thẻ Chân Trắng 16
2.3. Đặc điểm dinh dưỡng và nhu cầu về chất của tôm thẻ chân trắng 19
2.4. Đặc điểm sinh sản 22
2.4.1. Cơ quan sinh sản 22
2.4.2. Sự giao vĩ và đẻ trứng ở tôm Thẻ 23
III. TÌM HIỂU NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 24
1. Tình hình sản xuất giống tôm thẻ chân trắng 24
1.1. Tình hình sản xuất giống tôm thẻ chân trắng trên thế giới và Việt Nam 24
1.2. Tình hình Sản xuất giống tôm thẻ chân trắng tại địa điểm nghiên cứu 25
2. Tình hình nghiên cứu sản xuất giống tôm trên thế giới và ở Việt Nam 25
2.1.Tình hình nghiên cứu trên thế giới 25
2.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 26
PHẦN III: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
1. Địa điểm và thời gian thực hiện 28
2. Đối tượng nghiên cứu 28
3. Nội dung nghiên cứu 28
4. Phương pháp nghiên cứu 28
4.1. Phương pháp thu thập số liệu 28
4.2. Xác định các chỉ số môi trường 29
4.3. Phương pháp theo dõi tốc độ tăng trưởng của tôm 29
4.4. Phương pháp ước lượng tỷ lệ sống 29
4.5. Phương pháp bố trí thí nghiệm 30
4.7. công cụ hóa chất 31
4.8. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu 31
5. Chế độ chăm sóc quản lý 32
5.1 Chuẩn bị nguồn nước 32
5.2. Thả tôm 32
5.3. Thức ăn 32
5.4. Chế độ thay nước 34
5.5. Chăm sóc ấu trùng 34
5.6. Chất bổ sung khi nuôi 34
PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35
1. Diễn biến các yếu tố môi trường trong quá trình thí nghiệm 35
3. Ảnh hưởng của thức ăn đến tốc độ tăng trưởng của ấu trùng tôm thẻ từ PL1-PL10 38
4. Hiệu quả kinh tế 39
PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 40
I. KẾT LUẬN 40
1. Các yếu tố môi trường 40
2. Tốc độ tăng trưởng 40
3. Tỷ lệ sống 40
4. Hiệu quả kinh tế 40
II. KIẾN NGHỊ 40
PHỤ LỤC 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO 44Link download cho anh em ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement