Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dungnv8408_ict
#761519 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc
Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc
-
ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP
Ngô Sĩ Dũng
@&?

Trang 2
Chương3:

TÍNH TOÁN CHU TRÌNH MÁY LẠNH HẤP THỤ H
2
O/BrLi
MỘT CẤP..............................................32
3.1. Mô hình máy lạnh hấp thụ H
2
O/ LiBr một cấp......................................32
3.1.1. Mô hình máy lạnh hấp thụ H
2
O/ LiBr được chọn như sau..................33
3.1.2.Nguyên lý làm việc máy lạnh hấp thụ H
2
O/LiBr một cấp ...................34
3.2.Tính toán chu trình máy lạnh hấp thụ H
2
O/BrLi một cấp.....................35
3.2.1.Các đại lượng đã biết............................................................................35 3.2.2.Xác định nhiệt độ bay hơi t
o
.................................................................35
3.2.3.Xác định nhiệt độ ngưng tụ ..................................................................363.2.4.Xác định nhiệt độ dung dịch trong bình sinh hơi .................................363.2.5.Xác định các điểm nút ..........................................................................363.2.6. Xác định lưu lượng dung dịch tuần hoàn ............................................373.2.7.Xác định nhiệt độ ra khỏi thiết bị hồi nhiệt..........................................383.2.8.Chu trình máy lạnh hấp thụ H
2
O/LiBr một cấp....................................39
3.2.9.Lập bảng thông số các điểm nút...........................................................393.2.10.Xác định phụ tải của các thiết bị ........................................................40
3.3.Xác định hệ số làm lạnh .............................................................................40
Chương 4: TÍNH CÁC THIẾT BỊ CỦA MÁY LẠNH HẤP THỤ

H
2
O/LiBr MỘT CẤP .........................................41
4.1.Thiết bị bay hơi và hấp thụ........................................................................41
4.1.1.Tính diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị bay hơi .................................41
4.1.2.Tính toán thiết kế thiết bị sinh hơi .................................................................45
4.1.3.Tính diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị hấp thụ..................................454.1.4.Tính toán thiết kế thiết bị hấp thụ ........................................................49
4.2.Thiết bị ngưng tụ và sinh hơi.....................................................................50
4.2.1.Tính diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ ...............................504.2.2.Tính toán thiết kế thiết bị ngưng tụ ......................................................544.2.3.Tính diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị sinh hơi ................................554.2.4.Tính toán thiết kế thiết bị sinh hơi .......................................................57
4.3.Thiết bị hồi nhiệt.........................................................................................58
4.3.1.Cấu tạo..................................................................................................584.3.2.Tính diên tích trao đổi nhiệt .................................................................59
Chương5: GIỚI HẠN VÙNG LÀM VIỆC CỦA MÁY LẠNH HẤP THỤ H
2
O/LiBr MỘT CẤP .....................................64
5.1. Giới hạn vùng làm việc của máy lạnh hấp thụ một cấp.........................64 5.2. Giới hạn của nhiệt độ nguồn gia nhiệt trong máy lạnh hấp thụ H
2
O/ LiBr một cấp............................................................................................65
Việt nam là đất nước có khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm, vì vậy điều hoà không khí có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đời sống con người và sản xuất. Cùng với sự ph
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement