Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Everhart
#761167 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu sử dụng môi trường dịch thể để thu nhận enzyme protease từ nấm mốc.
Đồ án tốt nghiệp
Trang 2
HỒ THỊ HỒNG LÊ
Nghiên cứu sử dụng môi trường dịch thể để thu nhận enzyme protease từ nấm mốc
rông rai. Do đo căn cư vao nguôn nguyên liêu va điêu kiên hiên co tai Viêt Nam,
đông thơi sư dung nhưng phương phap phân tich va phương an ma trân trưc giao
cấp một trong hoa hoc, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Th.S Lê Xuân Phương, tôi
chọn đề tài "Nghiên cứu sử dụng môi trường dịch thể để thu nhận enzyme protease
từ nấm mốc".
Mục tiêu của đề tài:
1. Phân lập, tuyển chọn các chủng nấm mốc có khả năng sinh tổng hợp
enzyme protease.
2. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp enzyme
protease trong môi trường dịch thể.
3. Xác định điều kiện tối ưu nuôi cấy nấm mốc sinh tổng hợp protease
trong môi trường dịch thể.
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Sở dĩ chọn nấm mốc là đối tượng để khảo sát
khả năng sinh tổng hợp protease với phương pháp nuôi cấy trong môi trường dịch
thể là do vi sinh vật là nguồn nguyên liệu thích hợp nhất để sản xuất enzyme ở qui
mô lớn dùng trong công nghiệp, có thể chủ động về nguồn nguyên liệu, chu kì sinh
trưởng của vi sinh vật ngắn, do đó ta có thể thu hoạch hàng trăm lần một năm, có
thể điều khiển sự sinh tổng hợp enzyme dễ dàng hơn các nguồn nguyên liệu khác để
tăng lượng enzyme được tổng hợp hoặc tổng hợp định hướng enzyme, giá thành
thấp vì môi trường nuôi cấy vi sinh vật tương đối đơn giản, rẻ tiền. Và hiện nay trên
thế giới, nuôi cấy bề sâu là phương pháp phổ biến nhất trong công nghiệp sản xuất
enzyme vi sinh vật.
Nội dung được trình bày trong đề tài gồm:
-
Chương I : Tổng quan tài liệu .
-
Chương II : Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu .
-
Chương III : Kết quả và thảo luận .
-
Chương IV : Kết luận .
-
Tài liệu tham khảo
-
Phụ lục
Mục tiêu của đề tài:. 1. Phân lập, tuyển chọn các chủng nấm mốc có khả năng sinh tổng hợp enzyme protease.. 2. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sin
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement