Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguoi_tinh_tram_nam_999
#760810 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT COMPOST TỪ CHẤT HỮU CƠ TRONG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đề tài:Nghiên cứu sản xuất Compost từ chất hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt tại TP. HCM
TRANG:2
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ...................................................................................................3
1.1.
Lý do chọn đề tài: ....................................................................................................3
1.2.
Mục tiêu đề tài: ........................................................................................................3
1.3.
Nội dung nghiên cứu của đồ án:.............................................................................4
1.4.
Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................4
1.4.1 Phương pháp nghiên cứu luận ..............................................................................41.4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể ..........................................................................4
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT COMPOST TỪ CHẤT THẢI RẮN HỮU CƠ ..............................................................................................................6
2.1. Tổng quan về chất thải rắn ..........................................................................................62.2. Thành phần chất thải rắn ............................................................................................72.3. Tính chất chất thải rắn.................................................................................................9
2.3.1 Tính chất vật lý của chất thải rắn ........................................................................92.3.2. Tính chất hóa học của chất thải rắn.................................................................11
2.4. Phân loại chất thải rắn ...............................................................................................12
2.4.1 Phân loại theo công nghệ quản lý – xử lý .........................................................132.4.2. Phân loại theo quan điểm thông thường ..........................................................14
2.5. Phương pháp ủ phân sinh học ...............................................................................15
2.5.1 Quá trình làm phân compost...............................................................................152.5.2 Định nghĩa compost và quá trình chế biến compost ........................................152.5.3. Các yếu tố ảnh hưởng.........................................................................................17
CHƯƠNG 3: TIỀM NĂNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ COMPOST XỬ LÝ CHẤT THẢI HỮU CƠ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH...........................................................................23
3.1 Dự báo dân số thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030............................................243.2 Dự báo khối lượng phân Compost từ chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030 ........243.3 Tình hình sử dụng phân bón tại Việt Nam và các nước Châu Á ............................28
3.3.1 Tầm quan trọng của nông nghiệp đối với nền kinh tế Việt Nam....................28Năm .................................................................................................................................29
Loại phân............................................................................................................................29
3.3.2 Mức tiêu thụ phân bón tại châu Á: ....................................................................31
3.4 Tầm qua trọng của phân Compost.............................................................................32
3.4.1 Tác dụng của việc lệ thuộc vào hóa chất nông nghiệp tại Việt Nam..............323.4.2 Tính cần thiết của Compost ................................................................................33
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CÁC BIỆP PHÁP ÁP DỤNG.....................................................35
4.1
Các phương pháp ủ phân Compost .....................................................................35
4.1.1 Ủ yếm khí .............................................................................................................354.1.2 Ủ hiếu khí..............................................................................................................354.1.3 Nhận xét. ...............................................................................................................37
4.2
Lựa chọn phương án..............................................................................................38
4.3
Sơ đồ hệ thống........................................................................................................39
4.4
Mô tả và tính toán công nghệ................................................................................40
4.4.1
Trạm kiểm tra.................................................................................................40
4.4.2
Cắt rác.............................................................................................................41
4.4.3
Trộn rác ..........................................................................................................41
4.4.4
Ủ phân.............................................................................................................43
4.4.5
Xử lý độ chín ..................................................................................................49
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 3. 1.1. Lý do chọn đề tài. 1.2. Mục tiêu đề tài. 1.3. Nội dung nghiên cứu của đồ án. 1.4. Phương pháp nghiên cứu . 1.4.1 Phương pháp nghiên
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online