Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhchang_thichdua1992
#760797 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế phân xưởng sản xuất Vinyl Axetat
Trang 2
Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Hỗ trợ:

http://choluanvan.com

Hotline: 093.658.3228 (Mr. Minh) - 0979.170.170 (Mr. Huy)

http://luanvanviet.com

Email:
[email protected] - [email protected]

http://timluanvan.com

Yahoo Messenger: Choluanvan - Luanvanviet

http://thuvienluanvan.com
Thương mại Việt Co., Ltd – Website:
http://tmv.vn


MỤC LỤC
Trang
Phần Mở đầu.....................................................................................................1Phần I : Tổng quan lý thuyết..............................................................................3
A . Tính chất nguyên liệu........................................................................3
I . Tính chất củaAxetylen.............................................................3
1/ Tính chất vật lý ....................................................................32/ Tính chất hoá học .................................................................53/ Điều chế Axetylen ................................................................6
II . Tính chất của Axit Axetic .......................................................7
1/ Tính chất vật lý .....................................................................72/ Tính chất hoá học .................................................................83/ Các phương pháp điều chế Axetylen ..................................10
III . Tính chất của VinylAxetat ..................................................11
1/ Tính chất vật lý ...................................................................112/ Tính chất hoá học ...............................................................12
B . Các phương pháp sản xuất VinylAxetat .........................................14
I . Quá trình tổng hợp VA từ Etylen và axitAxetic ................15
1/Kháiniệmchung ....................................................................152/ Tiến hành trong pha lỏng....................................................163/ Tiến hành trong pha khí......................................................19
II . Quá trình tổng hợp VA từ Etyliden Diaxetat ....................23 1/ Khái niệm chung................................................................23 2/ Sơ đồ và nguyên lý hoạt động.............................................23 III . Một số phương pháp khác .................................................25 C . Phương pháp sản xuất VA từ Axetylen và axit Axetic..............26 1/ Khái niệm chung.................................................................26 2/ Tiến hành trong pha lỏng ...................................................27 3/ Tiến hành trong pha khí .....................................................31Phần 3 : Tính toán .............................................................................................40
A. Cân bằng vật chất...........................................................................40
Phần Mở đầu 1. Phần I : Tổng quan lý thuyết . A . Tính chất nguyên liệu . I . Tính chất củaAxetylen .
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement