Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By babypitt1088
#760779 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế cầu thép, Thiết kế cầu dầm đặc: Ld = 27m, Khổ cầu: 7+2x1,0m, Số dầm chủ: 5, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - 22TCN 272-
Hệ thống Website :
Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
http://thuvienluanvan.com
Hotline trực tiếp:
093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com
Điện thọai hỗ trợ:
043.99.11.302
http://choluanvan.com
Email:
[email protected]
PHẦN 1:
XÁC ĐỊNH HÌNH DẠNG, TIẾT DIỆN NGANG CẦU VÀ
CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
1.1. CHIỀU DÀI NHỊP TÍNH TOÁN Chiều dài tính toán cầu dầm giản đơn 1 nhịp:
L
tt
= L
d
- 2a
Trong đó:a - khoảng cách từ đầu dầm đến tim gối, chọn a = 30cm.

L
tt
= 27 - 2.0,3 = 26,4m
1.2. SỐ LƯỢNG VÀ KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC DẦM CHỦCác thông số thiết kế gồm: - Chiều rộng phần xe chạy: B
1
= 7m
- Chiều rộng phần người đi bộ: B
2
= 1m
- Chọn dạng bố trí phần người đi bộ cùng mức với phần xe chạy, dùng vạch
sơn rộng 20cm (vạch sơn sẽ bố trí trên cả phần xe chạy và phần lề người đi bộ và không tính vào tổng thể bề rộng mặt cầu B).
- Chiều rộng cột lan can: B
3
= 50cm
- Chiều rộng toàn cầu được xác định theo công thức:B = B
1
+ 2B
2
+ 2B
3
= 7 + 2.1 + 2.0,5 = 10m
- Số lượng dầm chủ: N
b
= 5
- Khoảng cách S giữa các dầm chủ:S = B/N
b
= 10/5 = 2m
- Bố trí chung mặt cắt ngang cầu:
………………
PHẦN 1: . XÁC ĐỊNH HÌNH DẠNG, TIẾT DIỆN NGANG CẦU VÀ CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN. 1.1. CHIỀU DÀI NHỊP TÍNH TOÁN . Chiều dài tính toán cầu dầm giản đơn 1 nhịp:. Ltt =
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement