Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Travion
#760774 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế cầu thép Thiết hế hệ dầm mặt cầu :dầm dọc , dầm ngang , liên kết dầm dọc vào dầm ngang và liên kết dầm ngang vào dàn chủ

Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:
● http://thuvienluanvan.com
Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170
● http://timluanvan.com
Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Minh)
● http://luanvanviet.com
Email: [email protected] - [email protected]
● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
CHƯƠNG II : THIẾT KẾ HỆ DẦM MẶT CẦU,LIÊN KẾT DẦM DỌC
VÀO DẦM NGANG , DẦM NGANG VÀO GIÀN CHỦ ............................6
2.1.Thiết kế dầm dọc.......................................................................................6
2.1.1. Chọn tiết diện.................................................................................6
2.1.2. Tải trọng tác dụng lên dầm dọc .....................................................7
2.1.2.1.Nội lực do tĩnh tải ........................................................................8
2.1.2.2.Nội lực do hoạt tải .......................................................................9
2.1.3. Kiểm tra tiết diện .........................................................................12
2.1.3.1.Trạng thái giới hạn cường độ I ..................................................12
2.1.3.2. Kiểm tra mỏi đối với vách đứng ...............................................12
2.1.3.3. Kiểm tra độ mảnh .....................................................................14
2.1.3.4. Kiểm tra điều kiện chống cắt ....................................................15
2.1.3.5. Yêu cầu cấu tạo.........................................................................16
2.1.3.6. Kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng ........................................16
2.1.3.7. Kiểm tra mỏi và đứt gãy ...........................................................17
2.2 Thiết kế dầm ngang.................................................................................18
2.2.1. Chọn tiết diện...............................................................................18
2.2.2. Tải trọng tác dụng lên dầm ngang. ..............................................19
2.2.3 Xác định nội lực dầm ngang .........................................................21
2.2.3. Kiểm tra tiết diện .........................................................................24
2.2.3.1 Trạng thái giới hạn cường độ I ..................................................24
2.2.3.2. Kiểm tra mỏi đối với vách đứng`..............................................24
2.1.3.3. Kiểm tra độ mảnh .....................................................................26
2.1.3.4 Kiểm tra điều kiện chống cắt .....................................................26
2.1.3.5. Yêu cầu cấu tạo.........................................................................27
2.1.3.6. Kiểm tra trạng thái giới hạn sử dụng ........................................27
2.2.3.7.Kiểm tra mỏi và đứt gãy ............................................................28
2.3 Thiết kế liên kết dầm dọc vào dầm ngang...............................................29
CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU NHIỆM VỤ VÀ CHỌN SƠ ĐỒ KẾT CẤU NHỊP . 1.1. Tóm tắt nhiệm vụ đồ án . 1.1.1. Số liệu đầu vào . 1.1.2. Nhiệm vụ thiết kế . 1.1.3.Tiêu chuẩn t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement