Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Mead
#760442 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: NGHIÊN CỨU VÀ TÍNH TOÁN BỘ CHỈNH LƯU CẦU CÓ ĐIỀU KHIỂN MỘT PHA ĐÁP ỨNG CÔNG SUẤT THEO TẢI.
Trường SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌCKhoa:Điện-Điện Tử
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT & T Đ Đ

Giáo Viên Hướng Đẫn Giang Hồng Bắc
Nhóm Thực Hiện :Nguyễn Mạnh Tuấn
Hoàng Trọng Vân
2
ĐỀ TÀI : NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN BỘ CHỈNH LƯU CẦU CÓ
ĐIỀU KHIỂN MỘT PHA
Nhóm sinh viên thực hiện: 1. Nguyễn Mạnh Tuấn
2. Hoàng Trọng Vân
Lớp
: Đ ĐT K6.4
Khóa : 2008-2012
Nghành đào tạo : Điện-Điện tử
Số đơn vị học trình: 2 tín chỉ
Thời gian thưc hiện: 16 ngày (từ ngày 10/06/2010 đến ngày 26/06/2010)
Nội dung cần hoàn thành:
1. Lập kế hoạch thực hiện và báo cáo theo đúng tiến độ.
2. Tìm hiểu , phân tích đề tài.
3. Giới thiệu thông số, ứng dụng của các phần tử trong mạch.
4. Tính toán, lựa chọn các linh kiện.
5. Hoàn thành quyển thuyết minh và các bản vẽ.

Giáo viên hướng dẫn:
Giang Hồng Bắc

1. Lập kế hoạch thực hiện và báo cáo theo đúng tiến độ.. 2. Tìm hiểu , phân tích đề tài.. 3. Giới thiệu thông số, ứng dụng của các phần tử trong mạch.. 4. Tính
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement