Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By odin_lionhart
#760346 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Lập trình điều khiển cho hệ thống PLC_S7 300.
ồ án tốt nghiệp Bộ môn điều khiển tự động Sinh viên thực hiện:NguyÔn Ho µng Sơn ­ Đỗ Thị ThàC­¬ngI:Hệ thống điều khiển trên cơ sở hệ SIMATIC Gii thiªô tổng quan về hệ Simatic Trước hết ta sẽ tìm hiểu SIMATIC là gì? SIMATIC _tự động hoá được tích hợp một cách tổng thể.SIMATIC là một giải pháp tự động hoá toàn diện được xây dựng và phát triển bởi hãng Simens.Một hệ thống trong đó kết hîpp tất cả các thiết bị phần cứng và phần mềm nhằm đáp ứng các nhiệm vụ,yêu cầu về tự động hoá khác nhau.Trước đy SIMATIC thường được hiểu một cách đơn thuần là thiết bị diều khiển khả trình.Hiện nay SIMATIC được coi như một giảI pháp bao gồm các yếu tố như:các bé điều khiển,hệ thống bus truyền thông,phần mềm kỹ thuật, HMI,các thiết bị vào/ra phân tán,IPC…Vậy SIMATIC l giải pháp tự động hoá tổng thể nhờ các yếu tố nào?­PhÇn quản lÝ ữ liệu:Dữ liệu chỉ cần đưa vào một lần và trở thành thông tin chung cho toàn nhà máy.Điều này cho phép hạn chế những lỗi truyền thông và sự bất ổn định trước đây.­PhÇn cài đặt cấ hình và lập trình:Tất cả các thiết bị và hệ thống của các giải pháp tự động hoá được cài đặt lập trình, khởi động thử nghiệm và được điều khiển nhờ sử dụng quá trình tích hợp toàn tổng thể thống nhất và hệ thống được theo module hoá. Tất cả sẽ hoạt động dưới4giao diện với người vân hành và các công cụ kỹ thuật thích hợp. I.Thiết kế hệ thống iều khiển sử dụng PLC1. Tổng quan về PLC: 1.1.Xuất xứ:PLC viết tắt của từ Progammable Logic Control, là thiết bị điều khiển logic khả trình xuất hiện lần đầu tiên vào năm1969tại một hãng «t« cñaMü.Bắt đầu chỉ đơn giản là một bộ logic thuần tuý ứng dụng để điều khiển các quá trình công nghệ, chủ yếu là điều khiển ON/OFF giống như hệ thống r¬le,công tắc tơ thông thường mà không điều khiển chất lượng hệ.Từ khi xuất hiện PLC đã được ải tiến với tốc độ rất nhanh.­ năm1974PLC®· sử dụng nhiều bộvi xử lý như m¹ch®Þnh thời gian,bộ đếm dung lượng nhớ.­ Năm1976đã giới thiệu hệ thống đưatín hiệu vào từ xa.­ Năm1977đã dùng đến vi xử lý.­ Năm198PLC phát triển các khối vào ra tông minh nâng cao điều khiển thuận lợi qua viễn thông, nâng cao phát triển phần mềm, lập trình dùng máy tính cá nhân.­ Năm1985PLC đã được ghép nối thành mạng PLC
Hiện nay đất nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển về mọi mặt: Kinh tế, chính trị, x• hội, khoa học kĩ thuật để tiến kịp với sự phát triển của t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement