Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By p0o_p0o
#760264 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phát
Chuyên đề tốt nghiệp
Kế toán
Bộ môn
Hoạt động kinh doanh thương mại là một hoạt động kinh tế mang tính đặc
thù. Phạm vi hoạt động của nó rất rộng bao gồm cả buôn bán nội địa và buôn
bán quốc tế. Nói đến buôn bán là nói đến mua hàng hoá vào và bán hàng hoá ra
đó chỉ là một trong những hoạt động chính yếu của doanh nghiệp thương mại,
hoạt động mua bán hàng hoá hay còn gọi là lưu chuyển hàng hoá vô cùng quan
trọng trong nhiều hoạt động khác nhau của doanh nghiệp thương mại. Nó quyết
định đến lợi nhuận của doanh nghiệp, vì có lưu chuyển hàng hoá thì mới có
chênh lệch giữa giá bán và giá mua. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì
mục đích cuối cùng của doanh nghiệp là lợi nhuận. Do đó việc tổ chức kinh
doanh và quản lý kinh doanh thương mại đặt ra những yêu cầu phải cải thiện
mọi công tác trong doanh nghiệp mà hoàn thiện công tác kế toán là không thể
thiếu để có thể đạt được lợi nhuận cao.
Qua quá trình học tập và nghiên cứu tại trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hải
Phòng, qua thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty Phát hành
sách Hải Phòng với tầm quan trọng của nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá trong
doanh nghiệp tôi đã chọn đề tài:
"Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phát
hành sách Hải Phòng" cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Nội dung của chuyên đề bao gồm 3 phần:
Phần I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ LƯU CHUYỂN HÀNG
HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.
Phần II:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY
PHÁT HÀNH SÁCH HẢI PHÒNG.
Phân III:
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY
PHÁT HÀNH SÁCH HẢI PHÒNG.
Trần Thị Hằng - KTDN 1E
Trang 2
Nội dung của chuyên đề bao gồm 3 phần:. Phần I:. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ LƯU CHUYỂN HÀNGHOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.. Phần II:THỰC TRẠNG CÔN
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement