Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Yuli
#760175 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế cung cấp điện cho một khu khai thác than hầm lò có khí bụi nổ hạng III.
§å ¸n m«n häc§iÖn khÝ ho¸ GVHD: PGS.TS NguyÔn Anh NghÜa
Sinh viªn: TrÞnh H÷u BÝch Líp:§iÖn KhÝ Ho¸ K50
2
Điều kiện để tính cơ khí đường dây là:
q
ma x
= 40
o
C khi tốc độ gió V = 0 m/s;
q
min
= 5
o
C khi tốc độ gió V = 0 m/s;
q
bão
= 25
o
C khi tốc độ gió bão V = 35 m/s.
Ở các nhiệt độ khác: V= 5 m/s.Tính cơ khí đường dây cho một khoảng vượt trung gian, khoảng vượt thực tế tuỳ ý chọn.
c) Thiết kế hệ thống tiếp đất bảo vệ cho mạng hầm lò.
PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
TT
P/A
a, m
b, m
c, m
d,m
n
m
Phương
pháp
khai
thác
S, kVA;
cos
j
28
1000
480
100
2
4
3
Khấu
đuổi
1400;
0,6
1. Phương pháp và kích thước khu khai thác (theo từng phương án ở trang 3).. a) Kích thước khu khai thác :. - Chiều dài theo vỉa a = 1000m;. - Chiều dài theo
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement