Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Masson
#760153 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đồ án môn học: Cung cấp điên
Đồ án môn học – Cung cấp điện Lớp ĐK1
Nhóm SV thực hiện: Hoàng Thăng Long - Nguyễn Văn Mạnh - Đặng Văn Tuấn
2
+ Xác định hệ số nhu cầu theo biểu thức
758
,
0
5
562
,
0
1
562
,
0
1

hq
sd
sd
nc
n
k
k
k
+ Công suất tính toán của phân xưởng
P
A
= k
nc
.
P
i
= 0,758.33 = 25,014 (kW)
+ Xác định hệ số công suất trung bình của phân xưởng
6
5
,
4
5
3
5
,
4
10
82
,
0
.
6
8
,
0
.
5
,
4
75
,
0
.
5
75
,
0
.
3
73
,
0
.
5
,
4
8
,
0
.
10
cos
.
cos
)
(


i
i
i
A
tb
P
P


=
782
,
0
33
805
,
25

￿Phụ tải chiếu sáng
Công suất chiếu sáng của phân xưởng A được xác định theo suất tiêu
thụ công suất P
0
=12 W/m
2
P
cs
=P
0
.a.b = 12.18.20 = 4320 W = 4,32 (kW)
￿Phụ tải tính toán của toàn bộ phân xưởng A
Tổng công suất tác dụng của phân xưởng A là:
P
A
= P
A
+ k
i
.P
cs
Vì mạng điện cung cấp cho xí nghiệp là mạng hạ áp nên:
41
,
0
5
04
,
0
cs
i
P
k
538
,
27
32
,
4
.
41
,
0
5
32
.
4
014
,
25
04
,
0
 A
P
(kW)
+ Hệ số công suất tổng hợp của toàn phân xưởng
814
,
0
32
,
4
538
,
27
32
,
4
782
,
0
.
014
,
25
cos
.
cos
cs
A
cs
A
A
P
P
P
P


Mục đích xác định phụ tải tính toán: xác định phụ tải tính toán là một công đoạn rất quan trọng trong thiết kế cung cấp điện, nhằm làm cơ sở cho việc lựa chọn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement