Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhclub_vnn
#760131 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quy hoạch cải tạo mạng điện hạ áp xã Khánh Dương - Yên Mô - Ninh Bình đến năm 2010.
Đồ án tốt nghiệp
Nguyễn Văn Hưng - Điện 45B
- 2 -
Nội, với sự đồng ý của sở Điện lực Ninh Bình, dưới sự chỉ bảo tận tình của
các thầy cô giáo trong Bộ môn và các đồng chí, cán bộ chi nhánh điện Yên
Mô. Đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo ThS. Nguyễn Ngọc Kính.
Chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Quy hoạch cải tạo mạng điện hạ áp xã
Khánh Dương - Yên Mô - Ninh Bình đến năm 2010”.
* Nội dung chính của đề tài gồm 6 chương:
- Chương1: Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội của xã Khánh Dương.
- Chương 2: Đặc điểm lưới điện hiện tại
- Chương 3: Đánh giá lưới điện hiện tại của xã
- Chương 4: Dự báo phụ tải
- Chương 5: Phương án quy hoạch lưới điện
- Chương 6: Đánh giá một số chỉ tiêu sau quy hoạch.
Tuy đề tài không có gì là mới mẽ nhưng nó lại rất cần thiết đối với những
xã đang trên đà lớn mạnh như xã Khánh Dương và sự đòi hỏi cần có thêm
trạm biến áp cung cấp điện cho vùng dân cư mới theo như bản thiết kế theo
quy hoạch của sở xây dựng Ninh Bình.
Trong quá trình thực hiện đè tài do vốn kiến thức còn hạn hẹp cũng như
thiếu kinh nghiệm thực tế, nên chắc chán sẽ không tránh khỏi những thiếu sót.
Vì thế chúng tôi rất mong được sự nhận xét đánh giá và đống góp ý kiến xây
dựng của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp để đề tài này của chúng tôi
được hoàn thiện hơn.
* Nội dung chính của đề tài gồm 6 chương:. - Chương1: Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội của xã Khánh Dương.. - Chương 2: Đặc điểm lưới điện hiện tại. - Chương 3
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement