Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nh0c_kute_112
#759983 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKTHY ĐỒ ÁN CHẾ TẠO MÁY KHOA: CƠ KHÍ: LỚP: CTK4
1:Sinh Viên :Nguyễn Văn Thọ Lớp :CTK4
Họ và tên sinh viên:................................................................................. Lớp:.................Khoa:.................Chuyên ngành:......................................
I. Đầu đề thiết kế: Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết......................................................................................................................................................II. Các số liệu ban đầu: Sản lượng hàng năm:............................................................................... Điều kiện sản xuất: Tự chọn.III. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
1. Phân tích yêu cầu kỹ thuật của chi tiết.2. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết.3. Xác định dạng sản xuất.4. Chọn phương pháp chế tạo phôi.5. Lập thứ tự các nguyên công (vẽ sơ đồ gá đặt, ký hiệu định vị, kẹp
chặt, chọn máy, chọn dao, ký hiệu chiều chuyển động của dao, của chi tiết).
6. Tính lương dư cho một bề mặt(do giáo viên hướng dẫn chỉ định) và
tra lượng dư các bề mặt còn lại .
7. Tính chế độ cắt cho nguyên công thiết kế đồ gá và tra chế độ cắt
cho các nguyên công còn lại.
8. Tính thời gian cơ bản cho tất cả các nguyên công.9. Tính và thiết kế đồ gá(lập sơ đồ gá đặt,tính lực kẹp,thiết kế các cơ
cấu của đồ gá,tính sai số chuẩn,sai số kẹp chặt,sai số mòn,sai số điều chỉnh,sai số chế tạo cho phép của đồ gá,lập bảng kê khai các chi tiết của đồ gá)
IV.Yêu cầu bản vẽ: 1. Chi tiết lồng phôi: 01 bản (khổ giấy A4, hoặc A3). 2. Chi tiết: 01 bản(khổ giấy A4). 3.Nộp file CAD các bản vẽ: 4.Sơ đồ nguyên công:bản (A0) 5.Đồ gá :01 bản(A0) Người nhận Hưng Yên ngày 18 tháng 8 nam 2009 (Họ tên và chữ ký) Giáo Viên Hướng Dẫn Luyện Duy Tuấn

II. Các số liệu ban đầu:. Sản lượng hàng năm:. Điều kiện sản xuất: Tự chọn.. III. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:. 1. Phân tích yêu cầu kỹ thuật
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement