Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoang_du_88
#759882 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
PHẦN 1: ĐỘNG HỌC PHẦN BĂNG TẢI 3
1. Chọn động cơ 3
1.1. Xác định công suất cần thiết của động cơ 3
1. 2. Xác định tốc độ đồng bộ của động cơ điện 4
1.3. Chọn động cơ 4
2. Phân phối tỉ số truyền 5
2.1. Xác định tỉ số truyền chung của hệ dẫn động 5
2.2. Phân phối tỉ số truyền 5
3. Xác định các thông số trên các trục 6
3.1. Số vòng quay trên các trục 6
3.2. Công suất tác dụng lên các trục 6
3.3. Mô men xoắn trên các trục 6
4. Bảng tổng kết 7
PHẦN 2: TÍNH CÁC BỘ TRUYỀN 8
1. Thiết kế bộ truyền ngoài 8
1.1. Chọn loại xích 8
1.2. Chọn số răng đĩa xích 8
1.3. Xác định số bước xích 8
1.4. Xác định khoảng cách trục và số mắt xích 10
1.5. Kiểm nghiệm xích về độ bền mòn 11
1.6. Xác định các thông số của dĩa xích 12
1.7. Xác định lực tác dụng lên trục 14
1.8. Các thông số của bộ truyền xích: 14
2. Thiết kế bộ truyền trục vít-bánh vít 15
2.1. Chọn vật liệu chế tạo trục vít-bánh vít 16
2.2. Xác định ứng suất cho phép 16
2.3. Xác định sơ bộ khoảng cách trục 18
2.4. Xác định các thông số 19
2.5. Kiểm nghiệm bánh vít 19
2.6. Xác định các kích thước bộ truyền 21
2.7. Tính nhiệt truyền động trục vít 22
2.8. Lực tác dụng lên trục. 24
2.9. Các thông số bộ truyền trục vít. 25
PHẦN 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC 26
1. Chọn khớp nối 26
1.1. Tính chọn khớp nối 26
1.2. Lực từ khớp nối tác dụng lên trục. 27
1.3. Bảng các thông số khớp nối: 27
2. Tính trục 28
2.1. Chọn vật liệu chế tạo trục. 28
2.2. Xác định sơ bộ đường kính trục. 28
2.3. Xác định khoảng cách giữa các điểm đặt lực. 29
2.4. Đặt lực tác dụng lên các đoạn trục. 30
2.5. Vẽ biểu đồ mômen cho trục I. 30
2.5. Vẽ biểu đồ mômen. 32
2.6. Xác định đường kính các đoạn trục. 33
2.7. Chọn then. 34
2.8. Kiểm nghiệm trục. 36
PHẦN 4: TÍNH CHỌN Ổ LĂN 41
1. Trục I. 41
1.1. Chọn loại ổ lăn. 41
1.3. Xác định tải trọng tác dụng lên các ổ. 42
1.4. Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ 44
1.5. Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ 46
2. TrụcII 48
PHẦN 5. THIẾT KẾ VỎ HỘP GIẢM TỐC 49
1. Tính kết cấu của vỏ hộp 49
1.2. Các kích thước cơ bản của vỏ hộp. 49
1.3. Các chi tiết khác có liên quan. 51
1.1.3. Vòng móc. 51
2. Bôi trơn hộp giảm tốc 52
2.1. Công dụng 52
2.2. Bôi trơn bộ truyền trục vít 53
2.3. Bôi trơn ổ lăn. 53
3. Bảng thống kê lắp ghép, trị số sai lệch giới hạn và dung sai lắp ghép. 53

PHẦN 1: ĐỘNG HỌC PHẦN BĂNG TẢI
1. Chọn động cơ
1.1. Xác định công suất cần thiết của động cơ
+ Công suất tương đương xác định theo công thức: Pct =
Trong đó: Pct, Pt: công suất cần thiết trên trục động cơ và công suất tính toán trên trục máy công tác.
Với giả thiết hệ dẫn động băng tải làm việc ổn định với tải trọng không đổi. Theo công thức 2.10[1] và 2.11[1] ta có:
+ Công suất công tác P¬t:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement