Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#759862 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
Bộ Giáo Dục Và ĐàoTạo
Đồ án công nghệ chế tạo
máy
Trường Đại học SPKT Hưng Yên
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Tiếp Trang
2
Giáo viên hướng dẫn: Luyện Duy Tuấn
Mục lục
I. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết trang 3
II. Phân tích tính công nghệ trong kết cấu của chi tiết trang 4
III. Xác định dạng sản xuất trang 4
IV. Chọn phương pháp chế tạo phôi trang 5
V. Tra cấp chính xác lỗ trang 5
VI. Kiểm tra độ bóng bề mặt gia công trang 5
VII. Chọn chuẩn trang 6
VIII. Tính lượng dư cho một bề mặt và tra lượng dư cho các bề mặt còn lại trang 7IX. Tính chế độ cắt cho một nguyên công và tra chế độ cắt cho các nguyên công còn lại trang 10
X. Xác định thời gian nguyên công trang 34
XI. Thiết kế đồ gá cho nguyên công gia công lỗ
f 6,5 mm trang 40
Tài liệu tham khảo
1.Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy _ Trần Văn Địch.
I. Phân tích chức năng làm việc của chi tiết. Căn cứ vào bản vẽ chi tiết (b2) thân đỡ với vật liệu là GX15-32(gang xám 15-32).. - Ta thấy rằng chi tiết này
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement