Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoclamnguoi_nhn_hmt
#759834 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết : Cần lắc con cóc
điều chỉnh, sai số chế tạo cho phép của đồ gá,đặt yêu cầu kỹ thuật của đồ
gá, lập bảng kê khai các chi tiết của đồ gá).
10) Nghiên cứu chuyên đề “Công nghệ gia công trên máy CNC “
IV.Phần bản vẽ:
1. Chi tiết nồng phôi : 1 bản khổ giấy A
0
2. Sơ đồ nguyên công : 1 bản khổ giấy A
0

3. Đồ gá : 1 bản khổ giấy A
0

4. Sơ đồ gia công trên máy CNC : 1 bản khổ giấy A
0
Ngày giao nhiệm vụ thiết kế : Ngày hoàn thành nhiệm vụ Ngày…..Tháng…..Năm 200. Ngày…..Tháng…..Năm 200.
TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN(ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH
-Quá trình thiết kế (Kết quả nộp cho bộ môn) -Điểm
Ngày…..tháng ….năm 200 Ngày…..tháng….năm 200 (Ký và ghi rõ họ tên )
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký và ghi rõ họ tên)
II.Các số liệu ban đầu : . - Sản lượng hàng năm : 6000 chiếc . - Điều kiện sản xuất : Tự chọn . III.Nội dung các phần thuyết minh và tính toán ..
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement