Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Tennyson
#759669 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT CHÉN DẦU CHÂN CỌC
& Đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy
Lớp Chế tạo máy 1 – K43 Khoa Cơ khí
2
N = N
1
.m.


100
1
Trong đó:
N
1
- Sản lượng sản phẩm trong một năm N
1
= 5000 sản phẩm/1 năm.
m - Số lượng chi tiết như nhau trong một sản phẩm.
a - Số phần trăm chi tiết phế phẩm,
 = (3  6)%, chọn  = 4.
 - Số phần trăm chi tiết được chế tạo thêm để dự trữ,  = 57%,
chọn
= 6.
N = 5000.1.

100
6
4
1
= 5500 (chi tiết/năm)
-Khối lượng chi tiết: Q
1
= V.
g (kg)
Trong đó:
V: Thể tích chi tiết. Ta tính được V = 0,039387 dm
3
g: Trọng lượng riêng của gang đúc, g = 7kg/dm
3
.
Q
1
: Trọng lượng của chi tiết, Q
1
= 0,039387.7= 0,28 kg.
Tra bảng 2 trang 13 sách Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy - Tác
giả Trần Văn Địch, ta có: G = 0,28 (kg)
< 4 (kg); N = 5500 (chiếc/năm).
Đây là dạng sản xuất hàng loạt lớn.
Phân tích chức năng làm việc của chi tiết:. - Chi tiết tiết được thiết kế là chi tiết Chén Dầu Chân Cọc. Chi tiết được lắp cố định ở bề mặt lắp ghép A để đỡ cho
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement