Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dat2004_nd
#759382 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tính toán thiết kế truyền động động cơ KĐB rôto dây quấn theo sơ đồ tầng
Đồ án tốt nghiệp
NguyÔn §øc Tr­ëng ­ TB§_§T 1 – K47
2
II.Lập sơ đồ khối của mạch điều khiển nghịch lưu........................................................48
1. Lựa chọn khâu đồng pha........................................................................................492. Lựa chọn khâu so sánh:..........................................................................................513. Lựa chọn khâu tạo xung khuếch đại ......................................................................524. chọn khâu tạo xung chùm cho điều khiển..............................................................545. Sơ đồ điều khiển. ...................................................................................................54
Chương 5 TÍNH TOÁN, CHỌN CÁC LINH KIỆN CỦA MẠCH ĐIỀU KHIỂN. .......58
I. Các thông số cơ bản để tính toán mạch điều khiển. ...................................................58II. Tính biến áp xung (MBAX). .....................................................................................58III. Tính tầng khuếch đại cuối cùng. ..............................................................................61IV. Chọn cổng AND. .....................................................................................................62V. Tính chọn bộ tạo xung chùm.....................................................................................63VI. Tính chọn khâu so sánh. ..........................................................................................64VII. Tính chọn khâu đồng pha. ......................................................................................65
Chương 6 TÍNH TOÁN VÀ DỰNG ĐẶC CƠ TÍNH CỦA ĐỘNG CƠ TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC GÓC MỞ KHÁC NHAU CỦA TIRISTO.............................................72
I. Các biểu thức liên quan tới việc tính toán và dựng đặc tính cơ nhân tạo...................72
1.Mômen động cơ ......................................................................................................722. Điện trở đẳng trị:....................................................................................................723. Độ trượt không tải lý tưởng s
0
...............................................................................73
4. Quan hệ giữa độ trượt s và dòng điện I2................................................................73
II. Đặc tính điều chỉnh của hệ khi n = 0,8n
đm
: .............................................................74
III. Đặc tính điều chỉnh của hệ khi n = 0,6nđm .............................................................76IV. Đặc tính điều chỉnh của hệ khi n = 0,4nđm .............................................................78IV. Đặc tính điều chỉnh của hệ khi n = 0,2nđm .............................................................80IV. Đặc tính điều chỉnh của hệ khi
0
90


.....................................................................81
Chương7 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG VÀ ĐẮC TÍNH ĐIỀU CHỈNH CỦA HỆ KÍN. ......................................................................................................83
I, Sơ đồ nguyên lý điều chỉnh tự động tốc độ động cơ. ................................................83II.Xác định hệ số phản hồi tốc độ để đảm bảo sai số điều chỉnh tốc độ S%
cp
=10%......................................................................................................................84
III. Sơ đồ hệ kín điều chỉnh tốc độ động cơ...................................................................87
1. Nguyên lý chung xây dựng một hệ điều khiển tối ưu...........................................872. Tính toán thiết kế mạch vòng dòng điện................................................................903. Mô tả mạch vòng điều chỉnh tốc độ.......................................................................93
III.Đánh giá chất lượng hệ tự động điều chỉnh. .............................................................97
1.Xét hệ hở.................................................................................................................972.Xét hệ kín................................................................................................................99
LỜI KẾT ..........................................................................................................................101TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................................................102
Trong quá trình sản xuất, truyền động điện là một trong những khâu quan trọng để tạo ra năng suất lao động lớn. Điều đó càng được thể hiện rõ nét trong các dây
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement