Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By luulymattim
#759304 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thiết kế xây dựng nhà máy đồ hộp rau quả


ii
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................ i
MỤC LỤC
..............................................................................................................i
i

DANH MỤC CÁC BẢNG
...................................................................................iv
MỞ ðẦU................................................................................................................1 PHẦN I: LẬP LUẬN KINH TẾ............................................................................2
1.1. Nguồn nguyên liệu ...................................................................................3 1.2. Nguồn năng lượng và nước ......................................................................3 1.3. Giao thông vận tải ....................................................................................3 1.4. Nguồn nhân lực ........................................................................................3 1.5. ðịa ñiểm phù hợp với quy hoạch chung của Quốc gia ............................3
PHẦN II: CÔNG NGHỆ........................................................................................4 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU .................................................4
2.1.2. Nguyên liệu táo: ................................................................................5 2.1.3. Nguyên liệu chuối: ............................................................................7 2.1.4. Nguyên liệu phụ ................................................................................9
CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ...........................................................9
2.2.1 Quy trình sản xuất nấm hộp tự nhiên ................................................9 2.2.2 Quy trình sản xuất sản phẩm nước táo ép pha xiro ñường..............14 2.2.3 Quy trình sản xuất pure chuối cô ñặc ..............................................19
CHƯƠNG 3: TÍNH SẢN XUẤT.........................................................................24
2.3.1 Kế hoạch sản xuất............................................................................24 2.3.2 Tính nhu cầu nguyên liệu chính và phụ ..........................................26
CHƯƠNG 4: TÍNH CHỌN THIẾT BỊ
2.4.1 Dây chuyền sản xuất nấm hộp tự nhiên ..........................................36 2.4.2 Dây chuyền sản xuất nước táo ép pha xiro ñường ..........................42 2.4.3 Dây chuyền sản xuất pure chuối......................................................50

CHƯƠNG 5: TÍNH HƠI
2.5.1 Tiêu thụ hơi của dây chuyền sản xuất nấm hộp tự nhiên ................58 2.5.2 Dây chuyền sản xuất nước táo ép pha xiro ñường ..........................61 2.5.3 Dây chuyền sản xuất pure chuối......................................................65 2.5.4 Nồi 2 vỏ ...........................................................................................70 2.5.5 Tính chi phí hơi cố ñịnh ..................................................................71 2.5.6 Tính chi phí hơi không cố ñịnh .......................................................71 2.5.7 Biểu ñồ hơi ......................................................................................74 2.5.8 Chọn nồi hơi ....................................................................................75 2.5.9 Tính nhiên liệu.................................................................................75
CHƯƠNG 6: TÍNH TIÊU THỤ NƯỚC..............................................................77
2.6.1 Vai trò và yêu cầu nước...................................................................77 2.6.2 Tính cung cấp nước .........................................................................77
Rau quả là thức ăn không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hằng ngày của con người, nó cung cấp cho cơ thể nhiều Vitamin và khoáng chất quan trọng, ngoài ra nó còn có
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement