Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyen_khanhvy
#759214 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: QUY TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIẾU KHÍ.
˜ ™

ĐỀ TÀI:
QUY TRÌNH XỬ LÝ CHẤT
THẢI BẰNG PHƯƠNG
PHÁP HIẾU KHÍ.Lớp: 04SH02 Nhóm: 5.3

GVHD: TS. Dương Nguyên Khang


Sinh viên thực hiện:


Phù Thị Út Hồng MSSV: 0707165

Nguyễn Thị Kiều Nương MSSV: 0707167

Nhan Thái Hiền MSSV: 0707168

Nguyễn Minh Quân MSSV: 0707169

Trần Phú Quốc MSSV: 0707170

Phạm Thị Mai Quyền MSSV: 0707171

Hoàng Thị Trang MSSV: 0707173

Nguyễn Thị Vũ Linh MSSV: 0707174

Trần Thị Dung Nguyệt MSSV: 0707179

Ông Thị Giang MSSV: 0707180


Thaùng 10/ 2009

MỤC LỤC

Chương I. Giới thiệu . Chương II. Quy trình xử lý chất thải bằng phương pháp hiếu khí. . 1. Công trình xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên:. 1.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement