Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By angel_indream
#759195 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quản lý dự án
KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP &MÔI TRƯỜNG
BỘ MÔN KINH TẾ & QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
QUẢN LÝ DỰ ÁN
Họ và tên sinh viên . ---------------------------------------------------------------
Nhóm ---------------------------------------------------------------------------------
Lớp------------------------------------------------------------------------------------
1. TÊN ĐỀ TÀI:-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. NỘI DUNG THUYẾT MINH TÍNH TOÁN
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3. CÁC BẢN VẼ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tổ trưởng bộ môn Giáo viên hướng dẫn
MẪU 2
1. MỤC TIÊU . Mục đích của đồ án môn học là củng cố và mở rộng kiến thức của sinh viên về Quản lý dự án. Thông qua việc thực hiện đồ án môn học, sinh viên biết
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement