Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#758949 Tải miễn phí đồ án

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 6
CHƯƠNG I
CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8
I. GIỚI THIỆU VỀ PLC 8
1. Sơ yếu lịch sử về PLC 8
2.Cấu trúc của PLC : 9
3. Cấu trúc bên trong cơ bản của PLC. 12
6. Các lệnh thường dùng trong PLC: 16
6.1. Lệnh LD (LOAD). 18
6.2. Lệnh LDN (Load not). 19
6.3. Lệnh A (AND) : 20
6.4. Lệnh AND NOT (AN). 21
6.5. Lệnh OR (O). 22
6.6.Lệnh or not (on). 23
6.7. Lệnh OUT (=). 24
II. GIỚI THIỆU VỀ PLC S7 – 300. 25
2. Cấu trúc PLC S7 - 300 25
2.1 Tổng quan 25
2.2 Module CPU 27
3. Module IM 29
4. Module tín hiệu 30
CHƯƠNG II
MÔ TẢ QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ 32
CHƯƠNG III 33
THIẾT KẾ MẠCH ĐỘNG LỰC VÀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN 33
I . MẠCH ĐỘNG LỰC 33
II. MẠCH ĐIỀU KHIỂN. 34
III. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG. 34
CHƯƠNG IV 36
LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT VÀ VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG PLC S7-300 36
I. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT. 36
II. XÁC ĐỊNH THIẾT BỊ VÀO RA 36
III. KẾT NỐI PHẦN CỨNG VỚI PLC 37
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG PLC S7 – 300. 37
1. Chương trình lập trình. 37
2. Nguyên lý hoạt động. 42
CHƯƠNG V 44
DOWNLOAD CHỨNG MINH TRÊN PLC SIM-VIEW 44
I. XÁC ĐỊNH THIẾT BỊ VÀO RA 44
1. Thiết bị CPU. 44
2. Thiết bị đầu vào (In). 44
3. Thiết bị đầu ra (Out). 44
4. Các thiết bị thời gian (Timer). 44
II. QUÁ TRÌNH MÔ PHỎNG. 45

Nền sản xuất thế giới trong những năm gần đây được đặc trưng bởi cường độ cao của các quá trình sản xuất vật chất. Chất lượng và hiệu quả của các quá trình sản xuất phụ thuộc vào rất nhiều trình độ kỹ thuật của công nghiệp chế tạo máy. Một nền công nghiệp chế tạo máy tiên tiến sẽ đảm bảo cho các ngành kinh tế các loại thiết bị có năng suất cao với chất lượng hoàn hảo. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, công nghiệp chế tạo máy cần không ngừng hoàn thiện và nâng cao trình độ kỹ thuật của các quá trình sản xuất.
Điều khiển tự động và tự động hóa là một trong những phương hướng phát triển chủ yếu của công nghiệp chế tạo máy. Tự động hoá và điều khiển tự động cho phép sử dụng tối đa các tiềm năng sẵn có, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với các trang thiết bị gia công cơ khí.
Việc ứng dụng thành công các thành tựu của lý thuyết điều khiển tối ưu, công nghệ thông tin, công nghệ máy tính, công nghệ điện điện tử và các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác trong những năm ngần đây đã đẫn đến sự ra đời và phát triển thiết bị điều khiển logic khả lập trình (PLC). Cũng từ đây đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển.
Ngày nay ai cũng biết rõ rằng công nghệ PLC đóng vai trò quan trọng trong năng lượng cơ và làm bộ não cho các bộ phận cần tự động hoá và cơ giới hoá. Do đó điều khiển logic khả lập trình (PLC) rất cần thiết đối với các kỹ sư cơ khí cũng như các kỹ sư điện, điện tử, từ đó giúp họ nắm được phạm vi ứng dụng rộng rãi và kiến thức về PLC cũng như cách sử dụng thông thường.
Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, chúng em được giao nhiệm vụ và nghiên cứu với đề tài: “Ứng dụng PLC S7 - 200; S7 – 300 điều khiển cấp phôi tự động cho máy CNC”
Đây là một đề tài không hoàn toàn là mới nhưng nó rất phù hợp với thực tế sản xuất hiện nay, càng đi sâu nghiên cứu càng thấy nó hấp dẫn và thấy được vai trò của nó trong việc điều khiển tự động.


Link download cho anh em:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement