Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#758946 Tải miễn phí đồ án

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU……………………………...…………………………….……...5
CHƯƠNG I
CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN
CỨU THỰC VẬT…………………………………………………...…….…….8
I.1 Hiện trạng thực vật tài nghuyên Lào………………………..……....…....8
I.2 Lich sư phat triên cua công nghệ viên tham ơ Lào………….…….…....12
I.3 Đăc tinh phan xạ phô cua thực vật……………………….……...….......13
I.4 Nghiên cưu đăc tinh anh vệ tinh Landsat……………………..….……..15
I.5 Ứng dụng công nghệ viên tham trong nghiên cưu lớp phu…….…….....20
CHƯƠNG II
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOAI LƠP PHU THỰC VẬT TRÊN
ẢNH VỆ TINH ĐA PHỔ………………………………………….……….......24
2.1 Yêu câu ky thuật đôi với dư liệu viên tham trong nghiên cưu thực vật..24
2.2 Tiên xư ly anh viên tham…………………………………….…...…....25
2.2.1 Năn chinh hinh hoc anh viên tham………………………..……....25
2.2.2 Tăng cương chât lương anh………………...………….……...…..30
2.2 Cac phương phap phân loại tự đông anh viên tham………………...…34
2.3.1 Phương phap phân loại hinh hôp Parallelepiped..…………….…...34
2.3.2 Phương phap phân loại khoang cach ngăn nhât Minimum Distance.
2.3.3 Phương phap phân loại xac suât cực đại Maximum Likelihood......38
2.3.4 Phương phap phân loại khoang cach Mahalanobis………...……...40
2.4 Nghiên cưu xây dựng mô hinh tự đông phân loại lớp phu thực vật Lào
trên anh vệ tinh đa phô…………………………………………………………41
CHƯƠNG III
PHÂN LOAI VÀ ĐÁNH GIÁ BIÊN ĐÔNG LƠP PHU THỰC VẬT LÀO….43
3.1 Đăc điêm đia ly, điêu kiện tự nhiên – xa hôi khu vực nghiên cưu......….43
3.2 Kêt qua phân loại lớp phu thực vật Lào…………………..….………....46
3.3 Đanh gia đô chinh xac phương phap phân loại có kiêm đinh…….….....52
3.4 Nghiên cưu biên đông lớp phu thực vật dựa vào kêt qua giai đoan….....54
Kêt luận và đê xuât…………………………………………….…………....57
Tài liệu tham khao ………………………………………………………….59
Ngày nay, cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, khoa học viễn thám đã có những bước phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu, giám sát tài nguyên, môi trường trên thế giới. Phát triển kỹ thuật viễn thám trở thành lựa chọn tất yếu của mọi quốc gia, kể cả các nước đang phát triển như Lào, Việt Nam.
So với các phương pháp nghiên cứu truyền thống dựa trên các số liệu điều tra, thăm dò thực địa, kỹ thuật viễn thám có những ưu điểm vượt trội như diện tích vùng phủ rộng, có khả năng chụp lặp lại trong thời gian ngắn, số lượng dải phổ lớn, có thể chụp ảnh những khu vực mà việc đi lại rất khó khăn như đầm lầy, núi cao, hải đảo,…Với những ưu điểm trên, viễn thám đã được ứng dụng hiệu quả trong nghiên cứu, phân loại lớp phủ thực vật, trong đánh giá ô nhiễm môi trường, thăm dò, phát hiện các tài nguyên khoáng sản, trong nghiên cứu môi trường biển,… và trong mục đích quân sự.
Tính cấp thiết của đề tài
Tài nguyên rừng có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế Lào, đóng góp phần lớn kim ngạch xuất khẩu hàng năm. Tuy nhiên trong những năm qua, do sự phát triển của quá trình đô thị hóa, sự khai thác quá mức tài nguyên rừng cũng như sự gia tăng dân số, diện tích rừng tự nhiên ở Lào giảm đi một cách nhanh chóng. Việc nghiên cứu, đánh giá biến động tài nguyên rừng ở Lào trở thành một vấn đề cấp bách, có tính thời sự cao.
Cho đến nay đã có một số công trình nghiên cứu biến động lớp phủ thực vật Lào dựa trên điều tra, thăm dò thực địa. Tuy nhiên các phương pháp này không thể áp dụng cho một khu vực rộng lớn, tốn kém thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, kỹ thuật viễn thám tuy có rất nhiều ưu điểm nhưng mới được ứng dụng bước đầu ở Lào, kết quả còn nhiều hạn chế. Ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu, giám sát tài nguyên, môi trường ở Lào cũng là một yêu cầu cấp bách. Với những lý do trên, tui đã lựa chọn đề tài nghiên cứu “Sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian Landsat nghiên cứu biến động lớp phủ thực vật Lào”. Việc lựa chọn đề tài này có tính khoa học và thực tiễn cao.
Mục tiêu, nhiệm vụ
Mục tiêu
Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu cơ sở lý thuyết cũng như khả năng ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh đa phổ đa thời gian LANDSAT trong phân loại và đánh giá biến động lớp phủ thực vật khu vực Xiengkhuang.
Nhiệm vụ
Để đạt được mục tiêu trên cần giải quyết những nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của viễn thám;
- Nghiên cứu đặc điểm và khả năng ứng dụng của ảnh vệ tinh đa phổ độ phân giải trung bình LANDSAT;
- Nghiên cứu đặc trưng phản xạ phổ của thực vật;
- Nghiên cứu, lựa chọn phương pháp phân loại các loại hình lớp phủ bằng dữ liệu ảnh đa phổ LANDSAT;
- Phân loại, đánh giá kết quả phân loại và biến động lớp phủ thực vật khu vực nghiên cứu.
Cấu trúc của đồ án
Cấu trúc của đồ án bao gồm phần mở đầu, kết luận và nội dung chính được trình bày trong 3 chương (60 trang).
Chương I: Công nghệ viễn thám và khả năng ứng dụng trong nghiên cứu thực vật.
Chương II: Nghiên cứu phương pháp phân loại lớp phủ thực vật trên ảnh vệ tinh đa phổ
Chương III: Phân loại và đánh giá biến động lớp phủ thực vật Lào


Link download cho anh em ketnooi:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement