Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By master_master763
#758621 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THIẾT KẾ , CHẾ TẠO BẢNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
®å ¸n tèt nghiÖp thiÕt kÕ , chÕ t¹o b¶ng th«ng tin ®iÖn tö
****************************************************************************
Trang
2

Chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
Hµ Néi , Ngµy th¸ng n¨m
NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn 1
Trong những thập niên cuối của thế kỉ 20, là thời đại công nghiệp hoá hiện đại hoá. kĩ thuật điện tử đã có những bước tiến vựơt bậc đặc biệt là trong kĩ thuật
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement