Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ives
#758618 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Mạch tạo xung
Vò Ngäc Th­¬ng ­ §KT§I ­ K44
2
R
2
= R
3

£ b
min
. R
2
= 100.1K = 100K
II. S¬ ®å l¾p r¸p:
1. Yªu cÇu l¾p r¸p ®èi víi c¸c linh kiÖn:
­ C¸c ®iÖn trë R
B
vµ R
C
sö dông 2 khuyÕt vµ th¼ng hµng
nhau.
­ C¸c tô C
1
vµ C
2
sö dông 3 khuyÕt.
­ C¸c Transsistor T
1
, T
2
,T
3
sö dông 3 khuyÕt th¼ng hµng
nhau.
­ R
E
vµ C
0
sö dông 2 khuyÕt vµ th¼ng hµng.
2. S¬ ®å l¾p r¸p I (C¸c Transistor n»m ngang):

C
3
e
c
b
b
c
e
R
1
T
1
R
3
R
2
R
4
T
2
b
c
e
C
0
-6V
C
4
T
3
+6V
MẠCH TẠO XUNG VUÔNG VÀ RĂNG CƯA. I. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ.. Trong đó:. EC = 6V. C0 = 2F. C3 = 1F. C4 = 1F. IC = 6mA. min = 100. UCE bão hoà = 0,1V 0.2V. UB
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement