Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Rosselyn
#758580 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đồ án nền móng
Tröôøng CDXD Soá 3
GVHD: Phaïm
Ngoïc Taân Ñoà aùn neàn moùng _C07x2
SVTH:
Traàn Baù Nguyeân
Trang 1
_ Tính moùng cho coät : A4_ Coâng trình S1 A4 laø coâng trình coù maët baèng vaø maët caét
nhö sau:
* SỐ LIỆU ĐỒ ÁN MÔN HỌC:. - STT: 22. - Đề : D1 D8 ( 3,10,5 ) . - Công trình và tải trọng : S1 A4 ( 1080,100,10). Tải trọng tính toán :
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement