Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoang_0510
#758511 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các biến đổi của thịt trong bảo quản đông.
“Công nghệ chế biến thịt”
GVHD: Trần Quyết Thắng
Đề tài: “ Các biến đổi của thịt trong bảo quản đông”
Trang
2

TRANG
2

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU...................................................................................................................6
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢO QUẢN LẠNH ĐÔNG......................................7
1.1 KHÁI NIỆM LẠNH ĐÔNG...................................................................................12
1.2 MỤC ĐÍCH LẠNH ĐÔNG....................................................................................12
1.3 XỬ LÍ THỰC PHẨM BAN ĐẦU TRƯỚC KHI LẠNH ĐÔNG ..........................14
1.4 CƠ CHẾ ĐÓNG BĂNG CỦA THỰC PHẨM KHI LẠNH ĐÔNG ......................14
CHƯƠNG II: CÁC BIẾN ĐỔI CỦA THỰC PHẨM TRONG BẢO QUẢN LẠNH
ĐÔNG ..........................................................................................................................16
2.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUÁ TRÌNH LẠNH ĐÔNG .....................................16
2.1.1 QUÁ TRÌNH KẾT TINH CỦA NƯỚC KHI LẠNH ĐÔNG .............................16
2.1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ KẾT TINH CỦA NƯỚC TRONG
THỰC PHẨM ..............................................................................................................17
2.1.2.1 NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT TAN .........................................................................17
2.1.2.2 TỐC ĐỘ LÀM ĐÔNG.....................................................................................17
2.1.2.3 CHẤT LƯỢNG BAN ĐẦU CỦA THỰC PHẨM...........................................18
2.1.3 TÁC ĐỘNG BAN ĐẦU CỦA NƯỚC KẾT TINH ĐỐI VỚI THỰC PHẨM ...18
2.1.3.1 NHỮNG TÁC ĐỘNG CÓ LỢI........................................................................18
2.1.3.2 NHỮNG TÁC ĐỘNG CÓ HẠI .......................................................................19
2.2 SỰ BIẾN ĐỔI CỦA THỰC PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH LẠNH ĐÔNG........19
GIỚI THIỆU. Thịt là loại thực phẩm được hình thành bằng cách gia công thích ứng các súc thịt nguyên vẹn hay bộ phận súc thịt. Thịt là nguồn cung cấp protein ch
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online