Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By giang_mafia198
#758510 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu về nguyên liệu rong sụn
“Công nghệ chế biến thủy sản”
GVHD: Lê Phan Thùy Hạnh
Đề tài: “ Tìm hiểu về nguyên liệu rong sụn”
Trang
2

TRANG
2

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ RONG SỤN...............................................................6
1.1 GIỚI THIỆU .............................................................................................................7
1.2 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RONG SỤN ............................................................8
1.2.1 ĐỘ MẶN.............................................................................................................8
1.2.2 DÒNG CHẢY VÀ LƯU THÔNG......................................................................8
1.2.3 NHIỆT ĐỘ ..........................................................................................................8
1.2.4 CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ..................................................................................8
1.2.5 YÊU CẦU DINH DƯỠNG.................................................................................8
1.3 NGUỒN GỐC RONG SỤN .....................................................................................9
1.4 VÙNG NGUYÊN LIỆU.........................................................................................10
1.5 THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG ..................................14
1.5.1 THÀNH PHÀNH HÓA HỌC ...........................................................................14
1.5.1.1 NƯỚC ..............................................................................................................14
1.5.1.2 GLUCID...........................................................................................................14
1.5.1.3 PROTEIN .........................................................................................................14
1.5.1.4 LITPID .............................................................................................................14
1.5.1.5 SẮC TỐ............................................................................................................14
1.5.1.6 CHẤT KHOÁNG.............................................................................................15
1.5.1 7 ENZYME .........................................................................................................15
1.5.2 GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG....................................................................................15
1.6 ỨNG DỤNG CỦA RONG SỤN............................................................................16
LỜI MỞ ĐẦU. Trong những năm gần đây rong biển dần trở thành thực phẩm phổ biến trên thị trường và được người tiêu dùng ưa chuộng. Bởi vì, rong sụn là một loại t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement