Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By betruclam2008
#756977 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu mạng NGN của VNPT và các dịch vụ trong NGN
MỤC LỤC

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT............................................................................................i

LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG VIỄN THÔNG............................................3

1. 1 Mạng viễn thông hiện tại......................................................................................3

1.1.1 Khái niệm về mạng viễn thông..........................................................................3

1.1.2 Đặc điểm mạng viễn thông hiện nay.................................................................5

1.1.3 Mạng viễn thông Việt Nam...............................................................................6

1.1.3.1 Hệ thống chuyển mạch.....................................................................................6

1.1.3.2 Hệ thống truyền dẫn.........................................................................................6

1.1.3.3 Hệ thống báo hiệu............................................................................................7

1.1.3.4 Hệ thống truy nhập...........................................................................................7

1.1.3.5 Hệ thống quản lý..............................................................................................7

1.1.3.6 Hệ thống đồng bộ.............................................................................................7

1.1.4 Những hạn chế của mạng viễn thông hiện tại....................................................8

1.2 Mạng NGN....................’..„....................................................................................8

1.2.1 Định nghĩa........................................................................................................8

1.2.2 Đặc điểm NGN .................................................................................................9

1.2.3 Các yếu tố thúc đẩy tiến tới NGN...................................................................10

1.2.3.1Cải thiện chi phí đầu tư...................................................................................10

1.2.3.2 Xu thế đổi mới viễn thông...............................................................................10

1.2.3.3 Các doanh thu mới..........................................................................................11

1.2.4 Yêu cầu để phát triển NGN.............................................................................11

CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC MẠNG NGN...................................................................13

2.1 Mô hình NGN của các tổ chức trên thế giới........................................................13

2.1.1 Mô hình của ITU............................................................................................13

2.1.2 Một số hướng nghiên cứu của IETF................................................................14

2.1.3 Mô hình của mSf ...........................................................................................14

2.1.4 Mô hình của TINA..........................................................................................15

2.1.5 Mô hình của ETSI...........................................................................................16

2.2 Cấu trúc NGN....................................................................................................18

2.2.1 Cấu trúc chức năng.........................................................................................18

2.2.2 Các thành phần của NGN................................................................................21

2.2.2.1Cấu trúc vật lý của NGN.................................................................................22

2.2.2.2 Các thành phần của NGN................................................................................22

2.2.3 Các giao thức trong NGN................................................................................26

2.2.3.1 H323 và SIP..................................................................................................26

2.2.3.2 BICC, SIP-T và SIP-I.....................................................................................28

2.2.3.3 MGCP, H248/MEGACO...............................................................................29

2.2.3.4 SIGTRAN .......................................................................................................31

2.2.3.5 APIs và INAP................................................................................................32

2.2.3.6 RTP và RCTP .................................................................................................32

2.2.4 Các công nghệ nền tảng cho NGN..................................................................33

2.2.4.1IP....................................................................................................................33

2.2.4.2 ATM ...............................................................................................................33

2.2.4.3IP Over ATM..................................................................................................34

2.2.4.4MPLS.............................................................................................................34

2.3 Giải pháp NGN của các hãng..............................................................................34

2.3.1 Mô hình NGN của Alcatel..............................................................................34

2.3.2 Mô hình NGN của Ericsson............................................................................36

2.3.3 Giải pháp kết hợp mạng ATM/IP với mạng hiện tai của Nortel.......................38

2.3.4 Mô hình NGN của Siemens............................................................................39

2.3.5 Xu hướng phát triển NGN của Lucent.............................................................40

2.3.6 Xu hướng phát triển NGN của NEC................................................................41

CHƯƠNG 3: DỊCH VỤ TRONG NGN.....................................................................42

3.1 Giới thiệu chung về dịch vụ................................................................................42

3.2 Nhu cầu NGN của các nhà cung cấp dịch vụ......................................................44

3.3 Yêu cầu của khách hàng.....................................................................................45

3.4 Dịch vụ NGN....................................................................................................46

3.4.1 Xu hướng các dịch vụ trong tương lai.............................................................46

3.4.2 Các đặc trưng dịch vụ NGN............................................................................47

3.4.3 Các dịch vụ chính trong NGN.........................................................................49

3.4.3.1 Dịch vụ thoại (Voice telephony).....................................................................50

3.4.3.2 Dịch vụ dữ liệu (Data Serrvice)......................................................................50

3.4.3.3 Dịch vụ đa phương tiện (Multimedia Service)................................................50

3.4.3.4 Dịch vụ mạng riêng ảo (VPN)........................................................................50

3.4.3.5 Tính toán mạng công cộng (PNC Public Network Computing)......................51

3.4.3.6 Bản tin hợp nhất (Unified Messaging)............................................................51

3.4.3.7 Môi giới thông tin (Information Brokering)....................................................52

3.4.3.8 Thương mại điện tử (E-Commerce)................................................................52

3.4.3.9 Dịch vụ chuyển cuộc gọi (Call Center Service)..............................................52

3.4.3.10 Trò chơi tương tác trên mạng (Interactive gaming)....................................52

3.4.3.11 Thực tế ảo phân tán (Distributed Virtual Reality)......................................52

3.4.3.12 Quản lý tại gia (Home Manager)...............................................................53

3.5 Kiến trúc dịch vụ NGN.......................................................................................53

3.5.1 Kiến trúc phân lớp..........................................................................................56

3.5.2 Giao diện các dịch vụ mở API.........................................................................56

3.5.3 M ạng thông minh phân tán..............................................................................57

3.6 Các vấn đề về dịch vụ.........................................................................................58

3.6.1 Bảo mật..........................................................................................................58

3.6.2 Chất lượng dịch vụ QoS..................................................................................61

CHƯƠNG 4: NGN CỦA VNPT................................................................................67

4.1 Nguyên tắc tổ chức thực hiện triển khai NGN....................................................67

4.1.1 Yêu cầu chung................................................................................................67

4.1.2 Mục tiêu xây dựng..........................................................................................67

4.1.3 Quy trình chuyển đổi......................................................................................68

4.2 Hướng phát triển NGN với các nhà cung cấp dịch vụ mạng khác nhau...............68

4.2.1 Nhà cung cấp dịch vụ cố định ESP (Established Service provider)..................69
4.2.1.1Đối với cấu trúc mạng.....................................................................................69

4.2.1.2 Đối với mạng truy nhập..................................................................................70

4.2.1.3Yêu cầu với mạng...........................................................................................70

4.2.2 Nhà cung cấp dịch vụ mạng mới ISP/ASP (Internet Service provider/

Application Service provider)....................................................................................70

4.3 Giải pháp đề xuất cho phát triển NGN của VNPT...............................................71

4.3.1 Giải pháp xây dựng NGN trên cơ sở mạng hiện tại.........................................71

4.3.1.1 Nội dung của giải pháp..................................................................................71

4.3.1.2 Ưu điểm .........................................................................................................72

4.3.1.3 Nhược điểm...................................................................................................72

4.3.2 Giải pháp xây dựng NGN hoàn toàn mới........................................................72

4.3.2.1 Nội dung giải pháp.........................................................................................72

4.3.2.2 Ưu điểm .........................................................................................................73

4.3.2.3 Nhược điểm...................................................................................................73

4.4 Nguyên tắc tổ chức NGN của VNPT..................................................................73

4.4.1 Phân vùng lưu lượng.......................................................................................73

4.4.2 Tổ chức lớp ứng dụng và dịch vụ....................................................................73

4.4.3 Tổ chức lớp điều khiển....................................................................................74

4.4.4 Tổ chức lớp truyền tải.....................................................................................75

4.4.5 Tổ chức lớp truy nhập.....................................................................................77

4.4.6 Lộ trình chuyển đổi.........................................................................................77

4.5 Mạng NGN thực tế đang triển khai của VNPT....................................................79

CHƯƠNG 5: CÁC DỊCH VỤ TRÊN NGN CỦA VNPT...........................................84

5.1 Giới thiệu...........................................................................................................84

5.2 Dịch vụ cho người sử dụng.................................................................................84

5.2.1 Dịch vụ 1719..................................................................................................84

5.2.2 Dịch vụ báo cuộc gọi từ Internet CWI.............................................................85

5.2.3 Dịch vụ thoại qua trang Web WDP.................................................................87

5.3 Dịch vụ cho doanh nghiệp..................................................................................87

5.3.1 Dịch vụ 1800 và 1900.....................................................................................88

5.3.1.1 Dịch vụ 1800.................................................................................................92

5.3.1.2 Dịch vụ 1900.................................................................................................94

5.3.2 Dịch vụ mạng riêng ảo VPN...........................................................................96

5.3.3 Dịch vụ thoại miễn phí từ trang Web FCB......................................................97

5.3.4 Dịch vụ cuộc gọi thương mại miễn phí CFCS.................................................98

KẾT LUẬN...............................................................................................................99

TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................100


Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By lububaby
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#893999
lububaby đã viết:cho em xin ạ ^^


Bạn download tại link sau nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement