Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nicholas_chan17
#756776 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Triển khai dịch vụ thông minh trên NGN ở Việt Nam

Ngày nay thông tin đóng một vai trò quan trọng trong đòi sống con người .Thông tin con có ý nghĩa quyết định thành công của một doanh nghiệp.Chính vì vạy lượng thông tin ngày càng lớn hơn và đòi hỏi các cách truyền tin đa dạng và phong phú hơn. Để đáp ứng được điều đó, bên cạnh các cách truyền thông thông thương như bưu chinh, điện thoại, điện báo , fax, v …v các hệ thống truyền thông số ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin.Sự phát triển của mang thế hệ sau NGN(Next Generation Network) một bước đột phá của mạng viễn thông thế giới, nó làm thay đổi hẳn về kiến trúc mạng cũng như dịch vụ của mạngviễn thông hiện nay.Mạng NGN chính lá mạng hội tụ giữa mạng thoại và mạng truyền dữ liệu; mạng cố định và mạng di động; giữa tuyến truyền dẫn quang và công nghệ chuyển mạch gói.Với cấu trúc mạng như vậy mang NGN truyền tải trên nó tât cả các dịch vụ như:dịch vụ thoại, truyền số liệu , Internet, đa phương tiện …cũng như các dịch vụ trong tương lai.Hơn nữa mạng NGN còn là sụ hội tụ về dịch vụ, khi khách hàng dùng một thiết bị đầu cuối có thể sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau của mang NGN như: Gọi diện thoại, truy nhập Internet , xem phim hay truyền hình… Một trong dịch vụ có ứng dụng quan trọng trong mang NGN là dịch vụ mang thông minh(Interligent Network – IN).Mạng IN chính la một giải pháp cho các công ti khi họ không có khả năng xay dụng cho mình môt mạng lưới riêng.Dịch vụ mạng thông minh lại không quá tốn kém cho đầu tư và lai thu hồi vốn nhanh, điều đó làm cho mạng thông minh thích hợp cho các quốc gia đang phát triển . Mục đích của đồ án này là mong muốn tìm hiểu những vấn đè cơ bản của mạng thông minh trong mạng NGN.Nội dung đồ án như sau: *Chương I: tổng quan về mạng NGN Chương này giới thiệu các khái niệm và đặc điểm, cấu trúc tổng quan về mạng NGN. Đồng thời tham khảo một sồ các mô hình mạng NGN của các nhà sản xuất thiết bị viễn thông và các tổ chức viễn thông lớn, nhằm đưa ra cái nhìn tông quan về mạng thế hệ sau. *Chương II :Nghiên cứu chuyển đỏi mạng viễn thông của VNPT sang mạng thế hệ mới.Phần này nghiên cứu những cơ sở khoa họcvà cách chuyển đỏi mạng viễn thông sang mạng NGN *Chương III: Các dich vụ thông minh trên nền NGN đang được triển khai tại VNPT Chương náy nghiên cứu các đặc điểm dịch vụ, cấu trúc dịch vụ vủa mạng thông minh. Đồng thời giới thiệu một sốdịch vụ thông minh trong NGN cũng như xu hướng phát triển của nó trong tương lai đồng thời nghiên đi sâu vào nghiên cứu mạng thông minh. Đưa ra một số dịch vụ mà VNPT đang triển khai dụa trên nền mạng thông minh

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By lububaby
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#894001
lububaby đã viết:cho em xin ạ :DBạn download tại link sau nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement