Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#753537 Tải miễn phí đồ án

MỤC LỤC
m m
MỤC LỤC 1
DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC HÌNH VẼ 5
LỜI MỞ ĐẦU 6
Chương 1: 8
Giới thiệu về chuyển mạch burst quang 8
1.1 Chuyển mạch kênh quang 8
1.2 Chuyển mạch gói quang 9
1.3 Chuyển mạch burst quang 10
1.4 So sánh các công nghệ chuyển mạch quang 11
Chương 2 : 13
Các khía cạnh cơ bản của chuyển mạch burst quang 13
2.1 Kiến trúc mạng OBS 13
2.1.1 Cấu tạo nút biên 14
2.1.2 Cấu tạo nút lõi 15
2.2 Tổ họp burst 17
2.2.1 Tổ hợp burst dựa trên bộ định thời 17
2.2.2 Tổ hợp burst dựa trên mức ngưỡng 18
2.3 Các cơ chế báo hiệu 20
2.3.1 Cơ chế báo hiệu Just - Enough - Time (JET) 20
2.3.2 Cơ chế báo hiệu Just - In - Time (JIT) 23
2.3.3 Cơ chế báo hiệu Tell - And - Go (TAG) 25
2.3.4 Cơ chế báo hiệu Tell - And - Wait (TAW) 26
2.4 Các thuật toán sắp xếp kênh 27
2.4.1 Kênh rỗi phù họp đầu tiên (FFUC) 28
2.4.2 Kênh rỗi với LAUT gần nhất (LAUC) 29
2.4.3 Kênh rỗi phù họp đầu tiên - thực hiện lấp khoảng trống (FFUC-VF) 30
2.4.4 Kênh rỗi với LAUT gần nhất - thực hiện lấp khoảng trống (LAUC-VF)....31
2.4.5 Khoảng trống kết thúc tối thiểu (Min-EV) 31
2.5 Phân giải tranh chấp 31
2.5.1 Bộ đệm quang 31
2.5.2 Chuyển đổi bước sóng 33
2.5.3 Định tuyến chuyển hướng 34
2.5.3.1 Giới thiệu 34
2.5.3.2 Phương pháp định tuyến chuyển hướng 35
2.5.4 Phân đoạn burst 36
KẾT LUẬN 40
TÀI LỆU THAM KHẢO 42Link download cho các bạn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement