Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#753536 Tải miễn phí đồ ánMỤC LỤC

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT 1

LỜI NÓI ĐẦU 3

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN MẠCH QUANG 5

1.1 Tổng quan về mạng truyền tải quang 5

1.2. Tổng quan về chuyển mạch quang 6

1.2.1 Tầm quan trọng của chuyển mạch quang 6

1.2.2 Nguyên tắc chung của chuyển mạch quang 9

1.2.3 Phân loại chuyển mạch quang 10

1.2.3.1. Chuyển mạch kênh quang 10

1.2.3.2. Chuyển mạch gói quang 11

1.2.3.3 Chuyển mạch burst quang 13

CHƯƠNG II: KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH BURST QUANG 16

2.1 Cấu trúc và hoạt động của mạng chuyển mạch burst quang 16

2.1.1 Cấu trúc mạng chuyển mạch burst quang 16

2.1.2 Cấu trúc node trong mạng chuyển mạch burst quang 18

2.1.2.1 Cấu trúc node lõi 18

2.1.2.2 Cấu trúc node biên 19

2.1.3 Hoạt động của mạng chuyển mạch OBS 21

2.2 Các cách điều khiển trong chuyển mạch burst quang 24

2.2.1 cách điều khiển theo kiểu TAG 24

2.2.2 cách điều khiển theo kiểu TAW 25

2.2.3 cách điều khiển theo kiểu IBT 26

2.2.4 cách điều khiển theo kiểu RFD 26

2.3 Các giao thức sử dụng để đăng ký tài nguyên trong OBS 27

2.3.1 Giao thức JIT (Just-In-Time) 27

2.3.2 Giao thức JET(Just-Enought-Time) 29

2.4 Một số vấn khác đề liên quan đến chuyển mạch burst quang 35

2.4.1 Các cơ chế đăng ký bước sóng 35

2.4.1.1 Thiết lập và giải phóng rõ ràng 35

2.4.1.2 Thiết lập rõ ràng và giải phóng ước lượng 36

2.4.1.3 Thiết lập ước lượng và giải phóng rõ ràng 36

2.4.1.4 Thiết lập và giải phóng ước lượng 36

2.4.2 Thời gian trễ 36

2.4.2.1 Không đăng ký 37

2.4.2.2 Đăng ký một chiều 37

2.4.2.3 Đăng ký hai chiều 37

2.4.3 Tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong mạng OBS 38

2.4.3.1 Phương pháp sử dụng bộ đệm quang 38

2.4.3.2 Phương pháp chuyển đổi bước sóng 40

2.4.3.3 Phương pháp định tuyến đổi hướng 40

2.4.3.4 Phương pháp phân mảnh burst 41

CHƯƠNG III: MẠNG TRUYỀN TẢI QUANG CẤU TRÚC VÒNG OBS 43

3.1 Giới thiệu chung 43

3.2 Kiến trúc mạng và node của mạng vòng OBS 43

3.2.1 Kiến trúc mạng vòng OBS 43

3.2.2 Kiến trúc node mạng trong mạng vòng OBS 45

3.3 Hoạt động của bước sóng điều khiển trong mạng vòng OBS 47

3.4 Các giao thức truy nhập mạng vòng OBS 49

3.4.1 Nguyên lý truy nhập mạng vòng OBS 50

3.4.2 Giao thức quay vòng lựa chọn với ngẫu nhiên (RR/R) 52

3.4.3 Giao thức quay vòng phục vụ kiên trì (RR/P) 54

3.4.4 Giao thức quay vòng phục vụ không kiên trì (RR/NP) 57

3.4.5 Giao thức quay vòng thẻ bài (RR/Token) 59

3.4.6 Giao thức quay vòng có xác nhận (RR/ACK) 61

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG OBS TRONG MẠNG THẾ HỆ SAU 64

4.1 Giới thiệu về mạng thế hệ sau 64

4.2 Mạng truyền tải quang thế hệ sau 69

4.3 Chuyển mạch nhãn đa giao thức có sử dụng OBS 71

4.4 OBS như là một vấn đề tối ưu hóa hệ thống hàng đợi 73

4.5 Các kiến trúc OBS thế hệ tiếp theo 75

4.6 OBS hỗ trợ điều khiển luồng 77

4.7 Khả năng ứng dụng của OBS trong mạng truyền tải thế hệ sau 78

KẾT LUẬN 79

TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
Các file đính kèm theo tài liệu này:
  • do an hoan chinh.doc
  • bao cao pp.ppt
  • Hinh ve.rar
Link download cho anh em:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

nhớ thank :clap:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement