Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#751085 Tải miễn phí đồ án Thiết kế bộ lọc FIR thông cao bằng phương pháp lấy mẫu tần sốMỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.............................................................................................................2
MỤC LỤC...................................................................................................................3
Phần 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT......................................................................................4
1.1. Dẫn nhập...........................................................................................................4
1.2. Cấu trúc của bộ lọc FIR.....................................................................................6
a. Cấu trúc dạng trực tiếp .....................................................................................6
b. Cấu trúc dạng ghép tầng:..................................................................................7
c. Cấu trúc dạng pha tuyến tính: ...........................................................................7
1.3. Các đặc tính của bộ lọc FIR pha tuyến tính .......................................................8
a. Đáp ứng xung h(n): ..........................................................................................9
b. Đáp ứng tần số H(e
j
):....................................................................................11
1.4 Phương pháp thiết kế lấy mẫu tần số : ..............................................................14
a. Phương pháp thiết kế đơn giản .......................................................................15
b. Phương pháp thiết kế tối ưu............................................................................15
Phần 2. THIẾT KẾ LỌC FIR THÔNG CAO.............................................................16
2.1. Bài toán thiết kế ..............................................................................................16
2.2. Phương pháp thiết kế.......................................................................................16
2.3. Thuật toán và chương trình Matlab..................................................................17
a. Lưu đồ thuật toán: ..........................................................................................17
b) Chương trình..................................................................................................19
c) Kết quả ..........................................................................................................21
TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................22


Link download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement