Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#750118 Tải miễn phí


MỤC LỤC :


Mở đầu ……………………………………………………………...............2
I- Tôpô ảo …………………………………………………………..............4
1- Tôpô vật lí và tôpô ảo …………………………………………..............5
2- Các phương pháp chuyển mạch gói …………………………………….7
2.1- Tôpô logic trong mạng chuyển mạch gói điện …………………….7
2.2- Mạng định tuyến đổi dạng (deflection routing) ....……………...…8
2.3- Thiết kế khoá gói quang ………………………………………...…8
II- Chuyển đổi bước sóng ………………………………………………….9
1- Cơ bản về sự chuyển đổi bước sóng ………………………………….10
1.1- Các bộ chuyển đổi bươc sóng ………………………………...…10
1.2- Chuyển mạch …………………………………………………….11
2- Các vấn đề thiết kế , điều khiển mạng và quản lí ……………….……13
2.1- Thiết kế mạng ………………………………………………...…13
2.2- Điều khiển mạng………………………………………………....14
2.3- Quản lí mạng……………………………………………………..15
III - Phân loại và ứng dụng bài toán RWA trong phân bổ và quản lý lightpath …………………………………………………………………..16
1- Bài toán thiết lập lightpath tĩnh ……………………………………...17
2- Định tuyến và gán bước sóng với bộ chuyển đổi bước sóng ………...17
3- Bài toán thiết lập lightpath động ………………………………….…18
4- Phương pháp giải bài toán RWA …………………………………….20
5- Một số thuật toán gán bước sóng động ………………………...........20
5.1- First Fit ………………………………………………………….20
5.2- Longest Path …………………………………………………….21
5.3- Least Used ………………………………………………………21
5.4- Most Used ……………………………………………………....23
5.5- Min Product ……………………………………………….........24
5.5- Relative Capacity Loss ………………………………………….24
6- Giới thiệu về ILP và Load Balancing ………………………………..27
6.1- Giới thiệu về ILP ……………………………………………….27
6.2- Giới thiệu về Adaptive Routing và Load Balancing …………...28
1- Giới thiệu …………………………………………………..…28
2- Định tuyến thích ứng và cân bằng tải ………………….……..29
Kết luận ………………………………………………………….………..30

MỞ ĐẦU


Trong thập kỷ qua, việc gia tăng nhanh chóng của các ứng dụng trên Internet, đa phương tiện, truyền hình, xử lý ảnh đã đòi hỏi băng thông ngày càng cao lên tới cỡ gigabyte với khoảng cách xa, mật độ cao, độ rủi ro thấp. Các hệ thống thông tin cáp sợi quang với thuận lợi về băng thông (tần số sóng mang cỡ 200THz), trọng lượng và kích thước nhỏ; tín hiệu về điện cách biệt về điện, không có giao thoa còng nh­ suy hao đường truyền thấp. Những ưu điểm đó đã được phát triển cho các ứng dụng rộng rãi trong mạng truyền dẫn hiện nay. Để tận dụng được những ưu điểm trên (đặc biệt là độ rộng băng tần của sợi quang), việc phân luồng (định tuyến) và chọn lùa (gán) bước sóng hợp lý cho tín hiệu đến - đi trên các tuyến sợi quang là công việc rất có ý nghĩa nhằm phát huy năng lực tiềm tàng của sợi trong việc tăng dung lượng đường truyền.
Trên thế giới mạng WDM đã được thương mại hoá từ năm 1996. Xu thế phát triển mạng hiện nay trên thế giới và ở Việt nam là xây dựng mạng truyền tải toàn quang cho mạng NGN (Next Generation Network- Mạng thế hệ sau) dùa trên công nghệ WDM. Những nỗ lực phi thường về công nghệ truyền dẫn quang trong đó tập trung vào việc nghiên cứu các vấn đề công nghệ mạng WDM trên thế giới hiện nay đang dần đáp ứng được nhu cầu phát triển mạng tất yếu của mạng. Có nhiều vấn đề cần giải quyết trong mạng WDM nhằm ngày càng hoàn thiện đặc tính mạng. Trong các vấn đề đó, định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM được coi là một trong những kỹ thuật hấp dẫn nhất và rất có ý nghĩa. Một mặt, kỹ thuật này cho phép xây dựng được mạng truyền dẫn quang linh hoạt và bảo đảm thông suốt các lưu lượng tín hiện lớn. Mặt khác nó cho phép tận dụng băng tần sợi quang trong khi vẫn đơn giản hoá được rất nhiều cấu trúc mạng. Điều đó có tác động lớn tới việc xây dưụng, khai thác và bảo dưỡng mạng rất có hiệu quả sau này.
Nh­ vậy, với một cấu trúc vật lý đơn giản bằng các phương pháp định tuyến và gán bước sóng trong cấu trúc mạng WDM sẽ cho ta truyền được lưu lượng cao và mang lại hiệu quả sử dụng băng tần còng nh­ chất lượng dịch vụ.
Với ý nghĩa đó công việc nghiên cứu tìm hiểu và đánh giá các thuật toán định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM được tiến hành là rất cần thiết, đặc biệt là khi xu thế mạng NGN yêu cầu việc cấp phát tài nguyên quang.
Kỹ thuật ghép kênh phân chia theo bước sóng trong các mạng quang đã được phát triển nhanh, nó đã đáp ứng các yêu cầu về băng tần của người sử dụng mạng. Trong mạng định tuyến theo bước sóng, người sử dụng này thông tin với người khác qua các kênh quang, các kênh này được xem như các lightpath Trong trường hợp không sử dụng bộ chuyển đổi bước sóng, mét lightpath chiếm cùng bước sóng trên tất cả các tuyến sợi mà nó đi qua. Yêu cầu này gọi là điều kiện ràng buộc về bước sóng liên tục. Chúng ta giả sử rằng mỗi chuyển mạch quang được nối tới một nót truy nhập nh­ là một nót. Khi đưa ra một tập kết nối (ma trận lưu lượng lightpath ), bài toán thiết lập các lightpath yêu cầu xác định tuyến và bước sóng cho mỗi kết nối được gọi là bài toán định tuyến và gán bước sóng (RWA- routing and wavelength Assignment). Bài toán RWA có nhiều ứng dụng khác nhau trong các giai đoạn xây dựng, khai thác và quản lý mạng quang. Và trong mỗi một ứng công cụ thể bài toán có các đặc trưng và ràng buộc riêng.
Do giới hạn của công nghệ hiện nay, nên qui hoạch mạng WDM cần tính đến các ràng buộc về tham số vật lý, nh­: bé chuyển đổi bước sóng khó thực hiện, độ dài trong suốt mạng bị giới hạn (suy hao, tán sắc, nhiễu...). Nói chung, đứng trên góc độ của nhà qui hoạch mạng, thì ràng buộc quan trọng nhất đó giới hạn khả năng chuyển đổi bước sóng của thiết bị hiện nay. Còn các ràng buộc về giới hạn vật lý khác (như số bộ khuyếch đại, khoảch cách lớn cho phép...) của thiết bị thường do tiêu chuẩn, đặc tính của hệ thống qui định theo các mã ứng dụng; do vậy khi sử dụng các thiết bị phù hợp với phạm vi ứng dụng thì để đơn giản trong quá trình định cỡ mạng có thể bỏ qua các ràng buộc loại này.

Link download cho anh em ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement