Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Barrett
#749557 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công nghệ Voip và các tiện ích của nó
Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Đại học
Mục lục
2.
Các tập tin cấu hình của Asterisk: ..................................................34
II. Quản lí các User và Dialplan ...........................................................34
1.
Quản lí User:.............................................................................34
2.
Khái niệm Dialplan ..................................................................35
3.
Tìm hiểu Dial plan....................................................................35
1.
Lập trình ứng dụng qua Asterisk Manager API (AMI)..............37
2.
Asterisk RealTime......................................................................38
CHƯƠNG 4: CÁC ỨNG DỤNG DIAL PLAN CƠ BẢN......................33
I.
Ứng dụng hộp thư thoại (Voicemail)...............................................33
II. Ứng dụng ngữ cảnh (IVR )..............................................................34III. Ghi âm cuộc gọi.................................................................................34IV. Test ứng dụng qua AGI & FastAgi .................................................351.
AGI:....................................................................................................35
2.
Fast Agi:.............................................................................................36
CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI VÀI TÍNH NĂNG CỦA TỔNG ĐÀI .....33
I.
Mô tả mô hình hệ thống ...................................................................33
1.
Demo chức năng gọi nội bộ. .............................................................33
2.
Demo chức năng ghi âm cuộc gọi ....................................................33
3.
Demo chức năng đọc file âm thanh trên máy local........................33
4.
Demo chức năng TextToSpeech ......................................................35
II. Cài đặt hệ thống ................................................................................36
1.
Cài đặt server – hệ điều hàng Centos 5.6 ...............................36
2.
Cài đặt các gói Asterisk phiên bản 1.6.2.0 .............................36
3.
Phần mềm FAST AGI Server: ...............................................37
4.
Cài đặt softphone......................................................................37
5.
Cài đặt putty .............................................................................38
III. Kết quả xây dựng hệ thống ..............................................................39
ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI..........45
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................45
Công nghệ Voip dựa trên chuyển mạch gói (thay thế công nghệ chuyển mạch kênh). Nó có thể nén-ghép nhiều kênh thoại trên một đường truyền tín hiệu. Các tín hiệu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement