Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bi_Yo
#749540 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu chức năng kéo bám của máy kéo xích vạn năng T – 54
2
hợp lý, đặc biệt khi sử dụng trong điều kiện đất nông nghiệp có độ ẩm cao
hoặc đất đồi dốc nông lâm nghiệp.
Để nâng cao mức độ cơ giới hóa nông lâm nghiệp Việt Nam trong giai
đoạn trước mắt, cần trang bị hệ thống máy động lực một cách hợp lý về chủng
loại, về cỡ công suất cũng như tỷ lệ trang bị giữa máy kéo bánh và máy kéo
xích. Theo một số tài liệu chuyên môn máy kéo xích có nhiều ưu điểm vượt
trội so với máy kéo bánh, đặc biệt về tính ổn định ngang và dọc khi làm việc
trên đất đồi dốc, diện tích tiếp xúc của xích với đất lớn hơn nhiều so với máy
kéo bánh vì vậy áp lực riêng trên đất nhỏ, khả năng bám hay hệ số bám của
máy kéo xích lớn. Những đặc điểm này làm cho máy kéo xích phát huy lực
kéo lớn với độ trượt nhỏ, máy kéo có thể làm việc trên đất độ ẩm cao, độ dốc
lớn hơn so với máy kéo bánh có công suất tương đương song vẫn bảo đảm
không bị trượt, bị lật và an toàn lao động.
Hiện nay nước ta vẫn chưa chế tạo được một mẫu máy kéo xích nào, các
máy kéo xích dùng trong nông lâm nghiệp, trong công nghiệp chủ yếu được
nhập từ nước ngoài. Vì vậy nghiên cứu tính năng kéo bám của máy kéo xích
vạn năng làm cơ sở khoa học cho việc tính toán thiết kế chế tạo máy kéo xích
phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp của Việt Nam là một đề có tính cấp thiết và
mang ý nghĩa thực tiễn cao.
Tôi tiến hành thực hiện đề tài : “Nghiên cứu tính năng kéo bám của máy
kéo xích vạn năng T – 54 ”.
Mục đích của đề tài:
Nghiên cứu tính năng kéo bám của máy kéo xích T-54 nhằm góp phần
làm tỏ các mối quan hệ giữa các yếu tố kết cấu, các tính chất cơ lý của đất với
các chỉ tiêu kéo bám của máy kéo xích. Từ đó áp dụng cho nghiên cứu tính
năng kéo của một số loại máy kéo khác. Qua đó góp một phần nhỏ vào việc
tìm hiểu và khai thác có hiệu quả hơn những tính năng sử dụng của máy kéo
xích trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Những năm vừa qua, việc tăng cường trang bị các nguồn động lực và hệ thống máy móc nông lâm nghiệp khác nhau đã góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của nền
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement