Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Richmond
#749466 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân lập và khảo sát khả năng sinh tổng hợp enzyme ngoại bào cellulase ở một vài chủng vi khuẩn
i
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN.............................................................................................................................i
MỤC LỤC .................................................................................................................................ii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ...............................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG..................................................................................................................v
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................................vi
TÓM TẮT................................................................................................................................vii
PHẦN I. MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề .......................................................................................................................11.2. Mục tiêu của đề tài.........................................................................................................1
1.2.1. Mục tiêu chung ........................................................................................................1
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.........................................................................................................1
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU........................................................................................2
2.1. Giới thiệu chung về cellulose và cellulase ....................................................................2
2.1.1. Giới thiệu về cellulose..............................................................................................2
2.2.2. Giới thiệu về cellulase..............................................................................................2
2.2. Vi sinh vật sản xuất cellulase ........................................................................................52.3. Các ứng dụng của cellulase ...........................................................................................8
2.3.1. Chất tẩy rửa và công nghiệp dệt may......................................................................8
2.3.2. Công nghiệp giấy và bột giấy...................................................................................8
2.3.3. Trong công nghiệp thực phẩm ................................................................................9
2.3.4. Trong công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi ....................................................9
2.3.5. Nhiên liệu sinh học ................................................................................................10
2.3.6. Trong công nghệ xử lý rác thải sản xuất phân bón vi sinh .................................11
2.4. Tình hình nghiên cứu...................................................................................................12
2.4.1. Nghiên cứu trong nước..........................................................................................12
2.4.2. Nghiên cứu trên thế giới........................................................................................13
PHẦN III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP.......................................................................14
3.1. Vật liệu ..........................................................................................................................14
3.1.1. Đối tượng................................................................................................................14
3.1.2. Thiết bị....................................................................................................................14
3.1.1. Hóa chất .................................................................................................................15
Hằng năm có khoảng 230 tỉ tấn chất hữu cơ được tạo ra từ quá trình quang hợp ở thực vật, trong đó có khoảng 70 tỉ tấn (30%) cellulose có nguồn gốc từ sản xuất n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement