Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhlasaobango2000
#749462 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu về hệ thống máy tính chịu đựng lỗi, sẵn sàng cao
Luận văn tốt nghiệp
ii
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN...................................................................................................i
MỤC LỤC........................................................................................................ii
DANH MỤC HÌNH........................................................................................vi
DANH MỤC HÌNHDANH MỤC VIẾT TẮT ............................................vii
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU ...................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề...................................................................................................1
1.2. Mục đích và yêu cầu...................................................................................1
CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU MỘT SỐ CÔNG NGHỆ VÀ SẢN PHẨM....2
2.1. Công nghệ cụm (Clustering) ......................................................................2
2.1.1. Định nghĩa Clustering .............................................................................2
2.1.2. Yêu cầu của hệ thống Clustering.............................................................2
2.1.2.1. Yêu cầu về tính sẵn sàng cao (High availability).................................2
2.1.2.2. Yêu cầu về độ tin cậy cao (reliability) .................................................2
2.1.2.3. Yêu cầu về khả năng mở rộng được (scalability).................................2
2.1.3. Phân loại công nghệ Clustering...............................................................2
2.1.3.1. Cụm (Cluster).......................................................................................2
2.1.3.2. Cân bằng tải (Network Load Balancing-NLB) ....................................3
2.1.4. Cấu trúc của Cluster ................................................................................3
2.1.4.1. Cấu trúc song song ...............................................................................3
2.1.4.2. Cấu trúc độc lập....................................................................................4
Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, mạng máy tính đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức cũng như
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement