Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cody_tricini
#749436 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế tại Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Khóa luận tốt nghiệp

Đinh Thị Hòa MT52B
2
đến nay vẫn là phương pháp đốt.
Về hiện trạng quản lý chất thải y tế, báo cáo cho biết, 73,3% BV đã xử lý
chất thải rắn y tế nguy hại bằng lò đốt tại chỗ của BV hoặc lò đốt tập trung [6]
Tại Hà Nội, một số bệnh viện lớn như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Lao
Trung Ương … đã xây dựng lò đốt ngay tại bệnh viện, tuy nhiên các bệnh viện
này thường nằm gần các khu dân cư, cơ quan, trường học ... vì vậy việc vận
hành lò đốt thường xuyên sẽ gặp khó khăn. Mặt khác, việc lắp đặt mỗi bệnh viện
một lò đốt chất thải y tế là không hiệu quả cả về mặt môi trường và mặt kinh tế.
Do đó, việc xây dựng và vận hành lò đốt trung tâm có công suất lớn để xử lý
chất thải rắn phục vụ cho các cơ sở y tế của thành phố vừa mang lại lợi ích kinh
tế và môi trường vừa mang tính khả thi. Hiện nay, hầu hết lượng rác thải rắn y tế
được xử lý bằng phương pháp đốt trên địa bàn thành phố đều được tập trung và
xử lý tại Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 ở Tây Mỗ - Từ
Liêm - Hà Nội. Do vậy, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế tại Công ty cổ
phần môi trường đô thị và công nghiệp 10, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội”
1.2. Mục đích yêu cầu của đề tài
1.2.1. Mục đích nghiên cứu
Đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế tại
Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10. Đánh giá ưu nhược điểm
của phương pháp xử lý chất thải rắn y tế, đề xuất các giải pháp.
1.2.2. Yêu cầu của đề tài
- Đánh giá công tác thu gom và vận chuyển rác thải rắn y tế của công ty,
công tác phân loại và phối trộn rác tại công ty.
- Đánh giá quy trình xử lý rác thải y tế bằng phương pháp đốt tại công ty
và công tác xử lý sau khi đốt để đề ra những giải pháp bảo vệ môi trường.
Nước ta đang trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cùng với sự tăng thêm các cơ sở sản xuất với quy mô ngày càng lớn, các khu tập trung dân c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement