Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By keo_que2007
#749370 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nghiên cứu khả năng ứng dụng của chất keo tụ TRP – Ai để loại bỏ chất rắn lơ lửng trong nước
Khoá luận tốt nghiệp
Trần Thị Hiền – MT 52C
ii
4.2. Nồng độ tối ưu của chất keo tụ TRP – Ai ................................................34
4.3. Hiệu quả xử lí độ đục trong nước giữa chất keo tụ TRP – Ai và polyme
alumminium chloride.........................................................................................41
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....................................................43
5.1. Kết Luận...................................................................................................43
5.2. Kiến Nghị .................................................................................................44
PHẦN VI: TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................45
Keo tụ là một phương pháp xử lí nước có sử dụng hóa chất, trong đó các hạt keo nhỏ lơ lửng trong nước nhờ tác dụng của chất keo tụ mà liên kết với nhau taọ thàn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement